/

/

studiejaren gunstig afkopen kan nog tot 1 december 2020

Tax & Legal
29 september 2020

door Anneleen Wydooghe

Studiejaren gunstig afkopen kan nog tot 1 december 2020

Wie verder gestudeerd heeft en zijn studiejaren wil laten meetellen als gewerkte dagen, kan die nog tot 1 december 2020 aan een interessant tarief afkopen. De afgekochte studiejaren zullen dan meetellen in de berekening van het wettelijk pensioen, dat daardoor hoger zal liggen.

Studiejaren gunstig afkopen kan nog tot 1 december 2020

Sinds 1 december 2017 kunt u als werknemer, ambtenaar of zelfstandige uw studiejaren gelijkstellen aan gewerkte jaren. U betaalt hiervoor een forfaitair bedrag (gelijk aan 1.560 euro per jaar) als u de studiejaren afkoopt binnen de 10 jaar nadat u bent afgestudeerd. Behaalde u uw diploma al meer dan 10 jaar geleden, dan kreeg u dankzij deze regeling nog drie jaar de kans om van hetzelfde gunstregime gebruik te maken. Dat gunstregime loopt af op 30 november 2020.

Nieuw regime vanaf 1 december 2020

Vanaf 1 december 2020 geldt een nieuw regime voor het afkopen van studiejaren. De prijs die u moet betalen wordt dan berekend aan de hand van een complexe formule die onder meer op sterftetafels gebaseerd is. Het eenvoudigweg betalen van een forfait is dan niet meer aan de orde. Kortom, de afkoopprijs per studiejaar zal een stuk hoger liggen en kan zelfs oplopen tot 6.000 euro.

Wie zijn studiejaren dus nog voor het einde van het gunstregime wil afkopen, doet dit maar beter zo snel mogelijk. De aanvraag kan nog tot en met 30 november worden ingediend. Het dossier moet op 1 december 2020 echter nog niet zijn afgerond. Werknemers en ambtenaren doen dit bij de Federale Pensioendienst, zelfstandigen kunnen terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Deel dit artikel

Anneleen Wydooghe

Team Manager Sustainability anneleen.wydooghe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.