/

/

vermijd deze sociaalrechtelijke valkuilen bij het uitvoeren van projecten in frankrijk

Tax & Legal
10 september 2020

door Lieven Goossens en Hannelore Durieu

Vermijd deze sociaalrechtelijke valkuilen bij het uitvoeren van projecten in Frankrijk

Belgische of Nederlandse ondernemingen die tijdelijk een project uitvoeren op Frans grondgebied, moeten naar aanleiding van de wet-Macron een aantal verplichte sociaalrechtelijke maatregelen naleven. De maatregelen, die sociale dumping moeten tegengaan, vormen voor veel ondernemers een uitdaging. Het is dan ook belangrijk om uw projecten in Frankrijk vooraf goed voor te bereiden. Met welke sociaalrechtelijke valkuilen moet u rekening houden?

Vermijd deze sociaalrechtelijke valkuilen bij het uitvoeren van projecten in Frankrijk

Meld u aan via SIPSI

Buitenlandse ondernemingen die tijdelijk hun personeel in Frankrijk inzetten via detachering, moeten dat op voorhand melden via het platform SIPSI.

Duid een sociale vertegenwoordiger aan

Bij de aanmelding via SIPSI moet u ook verplicht een sociale vertegenwoordiger aanstellen. Tijdens de uitvoering van het project is deze persoon het aanspreekpunt voor de Franse sociale inspectie. In zijn rol moet hij alle verplichte documentatie bijhouden en kunnen aanbieden wanneer de Franse sociale inspectie hierom vraagt. Tot de verplichte documentatie behoren alle sociale documenten die aantonen dat de onderneming voldoet aan haar verplichtingen in Frankrijk, denk maar aan arbeidsovereenkomsten of A1-formulieren. Deze documenten moeten dus opgemaakt zijn voor de start van het project. De sociale vertegenwoordiger kan de zaakvoerder of een gedetacheerde werknemer van de onderneming zijn, maar kan ook een derde persoon zijn die hiervoor werd aangesteld door de onderneming.

Vermijd sancties

Wie zich niet aan de verplichtingen houdt, kan door de Franse sociale inspectie onderworpen worden aan ernstige sancties. Die kunnen bestaan uit boetes van 4.000 euro per gedetacheerde werknemer tot 8.000 euro in het geval van een recidive met een maximum van 500.000 euro. Bovendien kan de overtreder een verbod van een maand krijgen om nog in Frankrijk actief te zijn.

Onze specialisten van Vandelanotte France helpen Belgische en andere buitenlandse bedrijven graag bij het nakomen van hun verplichtingen. Bovendien kunnen wij ook optreden als uw sociale vertegenwoordiger in Frankrijk.

Deel dit artikel

Lieven Goossens

Manager International lieven.goossens@vdl.be

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.