/

/

is het dbi-fonds een interessante belegging voor uw vennootschap?

22 april 2020

Is het DBI-fonds een interessante belegging voor uw vennootschap?

Sinds begin 2018 is het investeren in aandelen via de vennootschap in rechtstreekse lijnen een stuk minder interessant geworden. Investeerders kiezen daarom steeds vaker voor een investering via een DBI-fonds (ook wel DBI-bevek genaamd). Maar hoe ziet zo’n DBI-bevek er precies uit?

Is het DBI-fonds een interessante belegging voor uw vennootschap?

Waarom kiezen voor een DBI-bevek?

Sinds 1 januari 2018 wordt de meerwaarde op aandelen in het bezit van een vennootschap steeds belast aan de normale tarieven in de vennootschapsbelasting, tenzij:

  • de aandelen een aanschaffingswaarde hebben van minimaal 2.500.000 euro of;
  • ze ten minste 10 procent vertegenwoordigen in het kapitaal van de onderliggende vennootschap en;
  • de aandelen ten minste één jaar aangehouden blijven.

Die belasting op de gerealiseerde meerwaarde geldt zowel op de verkoop van rechtstreekse deelnemingen als op de meerwaarde gerealiseerd als gevolg van de verkoop van aandelenfondsen of een beleggingsvennootschap. Geleden minwaarden blijven fiscaal niet aftrekbaar.  

Investeren in aandelen via de vennootschap in rechtstreekse lijnen is fiscaal dus niet meer interessant. Bovendien moet u hierbij ook jaarlijks de LEI-code vernieuwen.

Een investering via een DBI-fonds (of DBI-bevek) kan een alternatief zijn om de liquiditeiten aan het werk te zetten. Het kent namelijk een gunstigere fiscaliteit en een groot gebruiksgemak. 

Wat is een DBI-bevek?

Een DBI-bevek is geschikt voor beleggers met een dynamisch profiel die voldoende volatiliteit kunnen verdragen. Het fonds belegt namelijk uitsluitend in aandelen. Het is een fonds van het distributietype dat aan een aantal fiscale voorwaarden voldoet. Eén van deze voorwaarden is dat het fonds minimaal 90 procent van haar inkomsten (zowel dividenden als gerealiseerde meerwaarden) moet uitkeren. Dankzij de DBI-formule zijn de meerwaarden en dividenden op het aandelengedeelte van uw beleggingen volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 

Het fonds moet zelf beleggen in vennootschappen waarvan de winst belast wordt volgens het normaal belastingregime. Het mag dus niet gelegen zijn in een belastingparadijs. Aangezien beleggingsfondsen of gereglementeerde vastgoedvennootschappen (REIT’s) een bijzonder belastingstatuut hebben, mogen DBI-fondsen hierin niet investeren.

Aangezien er een groot aanbod aan DBI-fondsen bestaat, is het belangrijk om u vooraf goed te informeren. U moet hierbij rekening houden met de aangeboden dienstverlening, de kostenstructuur, de transparantie, de spreiding van de onderliggende posities, de gekozen beleggingsstrategie, de te verwachten return, liquiditeit en de beleggingshorizon.

Hebt u vragen over dit onderwerp ? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via contact@vdl.be

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.