/

/

zo ziet de vlaamse corona-compensatiepremie eruit

Tax & Legal
15 april 2020

door Veerle Cool

Zo ziet de Vlaamse corona-compensatiepremie eruit

Vanaf 5 mei kunnen alle Vlaamse ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen de compensatiepremie aanvragen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Voor wie zich op voorhand had aangemeld, kan dit zelfs al vandaag.

Zo ziet de corona-compensatiepremie eruit

Voor wie geldt de compensatiepremie?

De corona-compensatiepremie zal gelden voor:

 •  Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hebben van minstens 13.993,78 euro
 • Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid of buitenlandse ondernemingen met vergelijkbaat statuut
 • Verenigingen met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid

  Voor welke activiteiten geldt de compensatiepremie?

  Enkel actieve ondernemingen die expliciet door de overheid exploitatiebeperkingen werden opgelegd m.b.t. hun hoofdactiviteit, komen in aanmerking voor de premie.  Concreet gaat het om volgende ondernemingen:

  De eventsector en andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen

  De (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen

  De dienstenleveranciers die als gevolg van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten

  De ondernemingen die essentiële diensten leveren

  Ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

  Volgende activiteiten/ ondernemingen worden expliciet uitgesloten van de compensatiepremie:

  • holdingvennootschappen;
  • patrimoniumvennootschappen;
  • activiteiten van hoofdkantoren;
  • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin diezelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.

  Wat is voorwaarde van omzetverlies?

  In de eerste plaats dient het omzetverlies in de periode van 14 maart 2020 t.e.m. 30 april 2020 van die grootteorde te zijn dat het minstens 60% van de omzet bedraagt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (of voor starters: ten opzichte van het financieel plan).

  Belangrijk hierbij is dat de omzetdaling weldegelijk moet te wijten zijn aan verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Gegevens als dagontvangsten, geleverde prestaties, tijdsregistratie kunnen dienen om dit te bewijzen. Een loutere daling van de omzet door verminderde vraag zal in ieder geval een onvoldoende reden zijn.

  Hoeveel bedraagt de compensatiepremie?

  De eenmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro voor:

  • zelfstandigen in hoofdberoep;
  • zelfstandigen in bijberoep met een inkomen van minstens 13.993,78 euro; 
  • vennootschappen; 
  • vzw‘s.

  Een eenmalige compensatiepremie van 1.500 euro wordt toegekend aan:

  • zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.933,78 euro én als loontrekkende niet 80 procent of meer zijn tewerkgesteld;
  • zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten (en niet in aanmerking komen voor de hinderpremie).

  Naast de basispremie op het niveau van de onderneming, kunnen er extra premies worden aangevraagd wanneer er meerdere exploitatiezetels zijn, voor zover er per exploitatiezetel minstens 1 voltijdsequivalent is tewerkgesteld. In ieder geval wordt het aantal premies beperkt tot een maximum van 5 per onderneming

  Hoe moet ik de compensatiepremie aanvragen

  Timing van de aanvraag

  Het aanvragen van de compensatiepremie kan vanaf 05/05 tot uiterlijk 30 juni 2020. Bedrijven die zich vooraf hebben aangemeld op de website van VLAIO krijgen de link al toegestuurd op 04/05. 

  Digitale aanvraag

  De aanvraag van de compensatiepremie verloopt via een online applicatie en vind u hier terug.  Eerst dient u zich aan te melden via uw e-id of andere identificatietool. Daarna helpt een overzichtelijke handleiding u door de aanvraag heen.

  • Zorg ervoor dat u het volgende bij de hand hebt:

   uw e-id en pincode
  • een actief Belgisch rekeningnummer van uw onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat)
  • uw rechtsvorm (NV, BV, …)
  • voor eenmanszaken en zelfstandigen: zicht hebben op uw statuut (hoofdberoep of bijberoep) en beroepsinkomen
  • uw eventuele website adres (beginnend met http:// of https://)

  Per onderneming kan er één aanvraag worden ingediend voor de verschillende exploitatiezetels samen.

  De omzetdaling van 60% dient bij de aanvraag in eerste instantie op eer te worden verklaard. De bewijsstukken voor controle dienen 5 jaar te worden bijgehouden.

  De beslissing over het al dan niet toekennen van de premie wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

  Hoe wordt de compensatiepremie uitbetaald?

  Na de goedkeuring van de premie volgt een automatische uitbetaling op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde van de onderneming. 

  Indien achteraf uit een controle van VLAIO blijkt dat de vereiste omzetdaling niet werd behaald of dat aan één van de andere opgelegde voorwaarden niet werd voldaan, dan zal de onderneming verplicht worden om de uitbetaalde steun terug te betalen aan VLAIO. 

  Hebt u vragen over de compensatiepremie? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via corona@vdl.be.

  Deel dit artikel

  Veerle Cool

  Senior Manager HR Solutions veerle.cool@vdl.be

  Disclaimer
  Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


  Nieuws en inzichten

  Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.