/

/

nieuwe oproep voor vlif-projectsteun voor innovaties in de landbouw

Subsidies
10 maart 2020

Nieuwe oproep voor VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw

Met de nieuwe oproep VLIF-investeringssteun 2020 wil Minister Hilde Crevits pure innovatie op het land- en tuinbouwbedrijf stimuleren. Dit als aanvulling op de gewone investeringssteun. Van het totaalbudget van 5,5 miljoen euro is 2 miljoen euro voorbehouden aan innovatieve projecten in het kader van circulaire landbouw. Benieuwd of u in aanmerking komt?

Nieuwe oproep voor VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw

Hoeveel bedraagt de steun?

Landbouwers en groepen van landbouwers kunnen tot 40% steun krijgen voor hun investering in innovatieve concepten of ideeën op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten. De hieraan gekoppelde studies en de kosten voor proefinstallaties, ontwikkeling van software, stringsprogramma’s en externe begeleiders komen ook in aanmerking.

De subsidie bedraagt maximum 200.000 euro voor een individuele landbouwer of 300.000 euro voor een groep van landbouwers.

Komt ik in aanmerking?

Investeringen die niet op de VLIF-investeringslijst staan komen in aanmerking, alsook investeringen die op de lijst staan maar die een duidelijk aantoonbare innovatie inhouden. Bijvoorbeeld een innovatie die zich in een eindfase van ontwikkeling bevindt en uitgetest moet worden in de praktijk.

De voorwaarden

  • U bent een individuele landbouwer of groep van landbouwers waarvan de landbouwactiviteit (kweken, opkweken of telen van landbouwproducten) de hoofdactiviteit is. 
  • De maatschappelijke zetel of exploitatiezetel is gelegen in het Vlaams Gewest, alsook de investeringen.
  • De landbouwer(s) houdt een bedrijfseconomische boekhouding of dubbele boekhouding bij.
  • De investeringen mogen pas starten na de goedkeuring van de aanvraag.
  • De uitvoeringstermijn is 3 jaar na goedkeuringsdatum van uw project

Tot wanneer kan ik mijn aanvraag indienen? 

Tot eind april 2020 kan u via het e-loket een aanvraag indienen via een projectbeschrijving. 

Onze specialisten bekijken graag samen met u in welke mate het interessant kan zijn om een subsidieaanvraag in te dienen. We maken dan ook graag samen het voorstel en volgen na indiening het project van dichtbij voor u op. Maak snel een afspraak via subsidies@vdl.be en ontdek of ook u in aanmerking komt!