/

/

zijn gespreide onderhoudsuitkeringen fiscaal aftrekbaar?

Tax & Legal
28 november 2018

door Eline Delerue

Zijn gespreide onderhoudsuitkeringen fiscaal aftrekbaar?

Bij een echtscheiding moet een van de partners vaak een verplichte onderhoudsuitkering betalen aan zijn of haar ex-partner. Die uitkeringen zijn in heel wat gevallen fiscaal aftrekbaar. Maar geldt dit ook wanneer de betalingen in schijven worden betaald? Wij zochten het voor u uit.

Zijn gespreide onderhoudsuitkeringen fiscaal aftrekbaar?

Onderhoudsuitkeringen in schijven fiscaal aftrekbaar?

Om ervoor te zorgen dat onderhoudsuitkeringen fiscaal aftrekbaar zijn, moeten ze op vaste momenten en onder bepaalde voorwaarden in kapitaal worden uitbetaald. Toch is dat niet altijd evident. Zo’n periodieke betaling betekent namelijk dat de ex-partners na de scheiding nog in contact met elkaar moeten blijven. En dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Bovendien is de uitbetaling van een eenmalig kapitaalbedrag vaak een harde noot om te kraken.

Om die reden werd aan de rulingcommissie gevraagd of ook betalingen in schijven fiscaal aftrekbaar zijn. Daarop antwoorde de rulingdienst dat een betaling over bijvoorbeeld drie jaar in schijven zeker als regelmatig kan worden beschouwd en dus fiscaal aftrekbaar is. Er moet in dit geval wel aan de andere voorwaarden worden voldaan.

Onderhoudsuitkeringen aan niet-inwoners

Bij een betaling van onderhoudsgelden aan niet-inwoners moet in sommige gevallen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Daarnaast kan het zijn dat er een ‘fiche 218.30-onderhoudsuitkeringen’ moet worden opgesteld. Gebeurt dit niet, dan kan de aftrek van de betaalde onderhoudsuitkeringen worden geweigerd.

Fiscale gevolgen

Naast de emotionele en financiële gevolgen die een echtscheiding met zich meebrengt, brengt scheiden ook heel wat fiscale implicaties met zich mee. Zo moeten onder meer bij de verdeling van de belastingvrije sommen, de formaliteiten van een co-ouderschap-regeling en de aftrekbaarheid van de betaalde onderhoudsuitkeringen bepaalde spelregels worden gevolgd. Het niet naleven van deze, vaak rigoureuze, regels kan er immers voor zorgen dat op fiscaal gebied heel wat ondersteunende maatregelen verloren gaan.

Wilt u meer weten over de uitbetaling van onderhoudsuitkeringen? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Eline Delerue

Team Manager Tax eline.delerue@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.