/

/

nieuwe verplichtingen voor maatschappen

Tax & Legal
19 juni 2018

door Mathieu Roelens en Carolien Christiaens

Nieuwe verplichtingen voor maatschappen

De hervorming van het ondernemingsrecht is één van de vele stappen uit het actieplan van minister van Justitie Koen Geens. Een aantal bijkomende verplichtingen gelden nu ook voor maatschappen. We zetten de belangrijkste nieuwe verplichtingen voor de maatschap even op een rij.

Nieuwe verplichtingen voor maatschappen

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Voortaan rust er op maatschappen een inschrijvingsverplichting in de KBO. Concreet betekent dit dat de basisgegevens van de maatschap door de FOD Economie zullen worden bijgehouden en dat zij een deel daarvan ook zal publiceren. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan en om welke gegevens het zal gaan, zal later nog worden verduidelijkt. Ook de ondernemingsloketten beschikken voorlopig nog niet over meer informatie.

De inschrijvingsverplichting in de KBO geldt voor alle maatschappen die vanaf 1 november 2018 worden opgericht. Voor maatschappen die op die datum al bestaan, geldt een extra termijn van zes maanden om aan de inschrijvingsverplichting te voldoen. De uiterste streefdatum om in orde te zijn, is 1 mei 2019.

Boekhouding

De wetgever stemt het toepassingsgebied van de boekhoudverplichting af op het ondernemingsbegrip. Daardoor zullen maatschappen “een voor de aard en de omvang van haar bedrijf passende boekhouding” moeten voeren.

Volgens de boekhoudwet mogen ondernemingen met een omzet van minder dan 500.000 euro zich beperken tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding. Of deze drempel ook van toepassing is voor de maatschap, wordt niet met zoveel woorden gezegd. Toch is dit vandaag in ieder geval wel de geldende meerderheidsvisie. Net zoals voor ondernemingen moet de boekhouding van een maatschap minstens zeven jaar worden bewaard. Het neerleggen en laten publiceren van een jaarrekening zou weliswaar niet verplicht zijn.

Het voeren van bovenstaande boekhouding geldt voor alle maatschappen die vanaf 1 november 2018 worden opgericht. Voor maatschappen die op die datum al bestaan, gelden deze regels vanaf het eerstvolgende boekjaar dat start na 30 april 2019. In praktijk komt dit dan ook doorgaans neer op boekjaar 2020.

Aansprakelijkheid

In de nieuwe wet vinden we een opmerkelijke wijziging terug omtrent de aansprakelijkheid van de maten in een burgerlijke maatschap. Waar vroeger de maten slechts aansprakelijk waren voor een gelijk deel, zal iedere maat binnenkort hoofdelijk aansprakelijk zijn. Deze aansprakelijkheid kan niet uitgesloten worden in de statuten van de maatschap. Er is echter wel een afwijking mogelijk door middel van een uitdrukkelijk beding, overeengekomen met de schuldeiser in kwestie.

Conclusie

Door de nieuwe wetgeving zal de administratieve last voor maatschappen hoger worden. De inschrijvingsplicht in de KBO staat recht tegenover het op vandaag absoluut discrete karakter van de maatschap. Toch blijft het oprichten van een maatschap een flexibele manier om aan successieplanning te doen. De modaliteiten van de hervormingen zijn op bepaalde vlakken nog onduidelijk. Een Koninklijk Besluit moet hierover helderheid scheppen en kan in principe nog de overgangstermijnen wijzigen.

Update 16/10/2018

Maatschappen die na 1 november 2018 opgericht worden, zouden onmiddellijk geconfronteerd worden met de verplichting tot inschrijving in de KBO en het voeren van een boekhouding. Voor reeds bestaande maatschappen geldt als uiterste datum 1 mei 2019. Hoewel de eerste streefdatum dus nog maar een aantal weken van ons is verwijderd, valt er voorlopig nog heel wat te verklaren. 

Het beloofde Koninklijk Besluit is echter nog niet voorhanden en ook de ondernemingsloketten ontvingen nog geen verdere uitleg. Of de vooropgestelde deadlines dus overeind zullen blijven, valt nog af te wachten. We volgen dit thema op de voet en brengen u op de hoogte van zodra er meer concrete informatie is.

Wij volgen de verdere ontwikkelingen voor u op de voet en houden u graag verder op de hoogte. Hebt u vragen? Contacteer onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Mathieu Roelens

Carolien Christiaens

Senior Manager Legal carolien.christiaens@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.