/

/

belgië ondertekent revolutionair multilateraal instrument: wat zijn de gevolgen?

Tax & Legal
05 juni 2018

door Hannelore Durieu en Bert Vandorpe

België ondertekent revolutionair Multilateraal Instrument: wat zijn de gevolgen?

Het BEPS-actieplan dat in 2015 door de OESO werd goedgekeurd , zorgt ervoor dat bijna alle dubbelbelastingverdragen een aanpassing moeten ondergaan. Vier van de vijftien actiepunten bevelen dit immers aan. Het actieplan heeft als doel de uitholling van de belastbare basis en de artificiële verschuiving van winsten naar laag (of beter niet) belaste gebieden tegen te gaan.

De specifieke BEPS-actiepunten willen dus enerzijds het misbruik van verdragen tegengaan. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het gebruik van hybride mismatches en het kunstmatig ontwijken van een vaste inrichting in een verdragsstaat. Anderzijds wil het BEPS-actieplan ook de geschillenbeslechting en de arbitrage verbeteren.

België ondertekent revolutionair Multilateraal–instrument: wat zijn de gevolgen?

Nut van het MLI   

Om te vermijden dat iedere verdragsstaat elk dubbelbelastingverdrag afzonderlijk  moet heronderhandelen, voorziet het BEPS-actieplan in een instrument om bestaande dubbelbelastingverdragen aan te passen. Dit instrument moet ervoor zorgen dat de BEPS-actiepunten die het modelverdrag wijzigen, op een efficiënte en coherente manier in de praktijk kunnen worden omgezet.

Op 17 juni 2017 werd dit instrument, beter gekend als het Multilateraal Instrument of MLI, door 68 lidstaten, waaronder ook België, ondertekend. Dit aantal is vandaag opgelopen tot 78 lidstaten en er wordt verwacht dat nog meer landen dit voorbeeld zullen volgen.

Werking van het MLI

Het MLI zorgt ervoor dat bestaande dubbelbelastingverdragen aangevuld worden door het introduceren van nieuwe bepalingen en door het aanpassen of vervangen van bestaande bepalingen. Om ervoor te zorgen dat dubbelbelastingverdragen ook effectief worden aangepast, moeten de betrokken partijen ervoor hebben gekozen om dat specifiek dubbelastingverdrag onder het toepassingsgebied van het MLI te laten vallen. Wanneer dit het geval is, wordt dit dubbelbelastingverdrag beschouwd als een Covered Tax Agreement.

België heeft zo’n 98 dubbelbelastingverdragen aangemeld als Covered Tax Agreement. Een aantal verdragen, zoals het verdrag met Zwitserland of Duitsland, zijn niet aangemeld. Deze verdragen worden namelijk nog heronderhandeld en zullen grotendeels afgestemd zijn op de BEPS-actiepunten. Het verdrag met de Verenigde Staten is eveneens geen Covered Tax Agreement. De Verenigde Staten heeft er namelijk voor gekozen om het MLI niet te ondertekenen.

Hoewel het MLI een aantal minimumstandaarden bevat die op elke Covered Tax Agreement van toepassing zijn, kent dit instrument een hoge graad van flexibiliteit. Zo bevat het MLI heel wat optionele bepalingen die enkel van toepassing zijn wanneer beide partijen eenzelfde keuze hebben gemaakt omtrent de invoering van deze bepalingen. Indien beide contracterende partijen een andere keuze hebben gemaakt bij die specifieke bepaling, dan heeft het MLI geen doorwerking en wordt er teruggevallen op het originele dubbelbelastingverdrag.

Daarnaast kunnen verdragspartijen een voorbehoud geven omtrent verschillende optionele bepalingen of delen ervan. Zo is het mogelijk dat bepaalde artikels van het MLI buiten toepassing worden gelaten. België heeft er onder andere voor gekozen om een voorbehoud te geven op verschillende artikels van het MLI die de kunstmatige ontwijking van een vaste inrichting uit de weg gaan.

Inwerkingtreding van het MLI

Op internationaal niveau treedt het MLI in werking op 1 juli 2018. Het MLI op zich heeft echter geen rechtsgevolgen. Het is enkel in samenhang met een concreet dubbelbelastingverdrag dat dit instrument rechtsgevolgen met zich meebrengt. Om tussen verdragspartijen van toepassing te zijn, moet dit instrument dus bij beide verdragspartijen de interne procedure tot ratificatie hebben doorlopen.

In België is dit  het geval na de goedkeuring van het instrument door alle bevoegde parlementen én na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Dit wordt verwacht in 2021 of 2022. Het zal dus nog minstens tot dan duren voordat het MLI rechtsgevolgen in België zal teweegbrengen.

Het verhoopte effect?

Op internationaal niveau betekent het MLI een regelrechte doorbraak. Dit overkoepelend verdrag is immers innovatief en doortastend. Toch lijkt het erop dat het effect minder groot zal zijn als gehoopt vanwege de flexibiliteit die het verdrag behelst. De impact op de door België afgesloten dubbelbelastingverdragen hangt dus af van de keuzes die de andere verdragsstaten maken.

Heeft u vragen over het Multilateraal Instrument, over de werking of over de impact op uw onderneming, neem dan contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.