/

/

het nieuwe erfrecht: een impact op het verleden, het heden én de toekomst

Tax & Legal
28 februari 2018

door Carolien Christiaens

Het nieuwe erfrecht: een impact op het verleden, het heden én de toekomst

Het nieuwe erfrecht: een impact op het verleden, het heden én de toekomst

Deed u in het verleden een schenking aan uw (klein)kinderen waarbij u bepaalde begiftigden meer gaf dan andere? Hebt u op verschillende tijdstippen aan uw kinderen geschonken? Heeft het ene kind geld ontvangen en het andere kind een onroerend goed of aandelen gekregen? Hebt u zelf in het verleden een schenking ontvangen die aan voormelde vragen voldoet? Als het antwoord op één of meerdere vragen 'ja' is, dan moet u wellicht voor 1 september 2018 actie ondernemen in het kader van het vernieuwde erfrecht. Wij lichten dit kort toe. 

U hebt er ongetwijfeld al over gehoord of gelezen, maar op 1 september 2018 is het eindelijk zover. Dan treedt namelijk het nieuwe erfrecht in werking. In het licht van onze moderne samenleving was een hervorming immers noodzakelijk. Het huidige erfrecht dateert nog van de tijd van Napoleon en houdt bijgevolg alleen rekening met een standaard (gehuwd) gezin met kinderen. Nieuw samengestelde gezinnen en kinderloze koppels bleven dus in de kou staan. Met deze hervorming wil minister Geens het erfrecht nu dichter bij de maatschappelijke realiteit brengen. Een beter evenwicht tussen familiale solidariteit en individuele vrijheid moet aan de moderne noden en normen tegemoet komen.

De nieuwe wet dwingt echter ook tot een nieuwe kijk op familiale planningen en nalatenschapsverdelingen. De impact op de toekomst én op het verleden mag hierbij niet onderschat worden. Dit is zeker het geval wanneer de nieuwe regels voor de begiftigden nadeliger zijn dan de huidige regels. Het principe is namelijk dat vanaf 1 september 2018 de nieuwe regels van toepassing zijn op álle schikkingen en schenkingen, ook op die uit het verleden. Is de huidige regelgeving in uw planning echter opportuner, dan moet u voor 1 september 2018 actie ondernemen.

Overweegt u tussen vandaag en 1 september nog een schenking? Bent u vandaag bezig met een familiale regeling? Ook dan is het belangrijk om u te informeren over de nieuwigheden en mogelijkheden die het nieuwe erfrecht met zich meebrengt. Zij kunnen uw huidige plannen namelijk behoorlijk in de war sturen of bieden net een oplossing voor een aantal obstakels.

Meer weten? 
Contacteer dan uw accountmanager, lees meer in dit artikel of kom eind april naar een van onze ontbijtseminaries. Onze experten doen dan namelijk het nieuwe erfrecht en de bijhorende mogelijkheden uit de doeken. Noteer alvast een van onderstaande data in uw agenda:

  • 17 april, Vandelanotte Brugge
  • 18 april, Vandelanotte Gent
  • 24 april, Vandelanotte Aalst
  • 26 april, Vandelanotte Zele
Deel dit artikel

Carolien Christiaens

Senior Manager Legal carolien.christiaens@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.