/

/

nieuwe forfaits voor privégebruik tablet, gsm en smartphone

09 januari 2018

door Els Van Eenhooge en Julie Vantomme

Nieuwe forfaits voor privégebruik tablet, gsm en smartphone

Nieuwe forfaits voor privégebruik tablet, gsm en smartphone

Op 13 november 2017 werden nieuwe forfaitaire waarderingsregels gepubliceerd voor het privégebruik van tablets, gsm's, smartphones en telefoonabonnementen die door de werkgever kosteloos ter beschikking worden gesteld aan werknemers of bedrijfsleiders. Daarnaast werden ook de huidige forfaits voor pc's en laptops geactualiseerd. De nieuwe forfaitaire waarderingsregels zullen van toepassing zijn op voordelen van alle aard die vanaf 1 januari 2018 worden verkregen.

Waardering voordelen van alle aard


Stelt u als werkgever kosteloos een pc, laptop, mobiele telefoon, internet- of telefoonabonnement aan uw werknemer(s) en/of bedrijfsleider ter beschikking, dan moet hiervoor steeds een belastbaar voordeel van alle aard aangerekend worden. Voor de meest voorkomende voordelen van alle aard (zoals de kosteloze terbeschikkingstelling van een pc, wagen of onroerend goed) bestond reeds een forfaitaire waardering. Voor tablets, gsm's en smartphones was dit echter nog niet het geval. De hieraan verbonden voordelen moesten hierdoor steeds gewaardeerd worden op basis van hun werkelijke waarde in hoofde van de genieter.

Uitbreiding en modernisering forfaits


Sinds 1 januari 2018 geldt voor het voordeel van alle aard van tablets, gsm's en smartphones een forfait van 36 euro per jaar per toestel. Indien de werkgever ook het telefoonabonnement betaalt, komt hier nog eens een bedrag van 48 euro per jaar bovenop. Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de forfaitaire waardering van pc's of laptops in lijn te brengen met de prijsdaling van de afgelopen jaren. Voortaan bedraagt het voordeel van een vaste of mobiele pc slechts 72 euro i.p.v. 180 euro per jaar.
Het voordeel van een kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting en -abonnement blijft behouden op 60 euro. Volgens de nieuwe regeling geldt dit bedrag ongeacht het aantal toestellen dat gebruik maakt van die internetaansluiting.

Merk op dat het voordeel van alle aard van een kosteloos ter beschikking gestelde smartphone, inclusief mobiel internet en telefoonabonnement onder de nieuwe waarderingsregels dus 144 euro (of beter 36 + 60 + 48 euro) per jaar zal bedragen.

Coherentie tussen sociaal en fiscaal luik


De minister van Financiën gaf aan dat de waardering voor RSZ-doeleinden op fiscaal vlak afgestemd zal worden op de nieuwe waardering. Ook voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen zal men dus rekening kunnen houden met bovenstaande forfaitaire bedragen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Els Van Eenhooge

Julie Vantomme

Certified Tax Advisor julie.vantomme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.