/

/

aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen: oeso-lijst geüpdatet

14 december 2017

door Hannelore Durieu en Julie Vantomme

Aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen: OESO-lijst geüpdatet

Aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen: OESO-lijst geüpdatet

Betalingen aan personen of vaste inrichtingen gelegen in zogenaamde 'belastingparadijzen' die de drempel van 100.000 euro per belastbaar tijdperk overschrijden, moeten via een apart formulier bij de aangifte vennootschapsbelasting gemeld worden. Het niet aangeven van deze betalingen heeft namelijk als gevolg dat de betaalde bedragen niet aftrekbaar zijn als beroepskost.

Er bestaat zowel een OESO-lijst als een Belgische lijst van belastingparadijzen. De OESO-lijst bevat een overzicht van alle landen die niet voldoen aan de OESO-standaard inzake transparantie en uitwisseling van informatie.

Update OESO-lijst

Sinds 4 november 2016 staan vijf landen op de OESO-lijst aangeduid als 'non-compliant'. Met ingang van 22 juni 2017 zijn Guatemala, de Marshalleilanden, (de Federale Staten van) Micronesia en Panama echter niet langer gekenmerkt als 'non-compliant'. Dit betekent dat het rechtsgebied Trinidad en Tobago voortaan nog als enige vermeld staat op deze lijst van de OESO.

Voor Guatemala en Panama geldt de aangifteverplichting bijgevolg enkel voor betalingen die tussen 4 november 2016 en 21 juni 2017 hebben plaatsgevonden. De schrapping van Micronesië en de Marshalleilanden van deze lijst heeft daarentegen geen impact op de aangifteverplichting. Deze landen komen immers ook voor op de Belgische lijst van belastingparadijzen. Betalingen naar deze landen moeten dus nog steeds aangegeven worden, ook wanneer deze na 21 juni 2017 zijn gebeurd.


Paradise Papers: Europese zwarte lijst. Graag vermelden we ook dat de Europese ministers van Financiën (ECOFIN) op 5 december 2017 een zwarte lijst van belastingparadijzen hebben goedgekeurd. De 17 rechtsgebieden buiten de EU die op deze lijst vermeld staan, zouden onvoldoende meewerken aan de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking.

De Europese lijst is er gekomen in de nasleep van de onthullingen van de Panama Papers en de Paradise Papers. Er zijn momenteel echter geen fiscale sancties verbonden aan deze lijst.

Twijfelt u of bepaalde betalingen al dan niet aangegeven moeten worden? Neem dan contact op met uw accountmanager of met één van onze specialisten.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Julie Vantomme

Senior Advisor Tax julie.vantomme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.