/

/

vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?

05 december 2017

door Stephanie Vanmarcke en Stefanie Defrancq

Vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?

Vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?

Om kmo's een duwtje in de rug te geven werd in het Zomerakkoord beslist om het tarief van de investeringsaftrek tijdelijk te verhogen van 8 procent naar 20 procent. Welke opportuniteiten biedt deze maatregel voor uw onderneming? Of schuilen er addertjes onder het gras?

Tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek in 2018 en 2019

Voor bepaalde beroepsmatige investeringen die tijdens de periode van 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2019 (aanslagjaren 2019 en 2020) in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand zijn gebracht, zullen kleine vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen kunnen genieten van een (eenmalige) aftrek van de belastbare winst ter hoogte van 20 procent van de aanschaffingswaarde van de investering.

Maar... fiscaal niet altijd de beste keuze? Bij het nemen van deze investeringsbeslissing moet u uiteraard ook de andere geplande maatregelen van het zomerakkoord in het achterhoofd houden. Zo zal het hogere tarief van de investeringsaftrek vanaf 2018 deels tenietgedaan worden door de tariefdaling van de vennootschapsbelasting.

Daarnaast betekent de keuze voor de investeringsaftrek dat u voor dat jaar niet van de notionele interestaftrek kunt genieten. Doordat de notionele interestaftrek de komende jaren drastisch wordt ingeperkt, moet dit nadeel in veel gevallen echter genuanceerd worden. Indien uw vennootschap nog veel overgedragen verliezen heeft, kan de keuze voor de investeringsaftrek bovendien mogelijks weinig tot geen voordeel opleveren. In dat geval worden de verliezen immers eerst van uw belastbare basis afgetrokken, met als gevolg dat u de investeringsaftrek misschien toch niet kan gebruiken. Het fiscaal voordeel van de investeringsaftrek kan immers maar één jaar worden overgedragen.

Uiteraard moet ook rekening gehouden worden met tal van andere factoren, zoals het afschrijvingsritme, de huidige cash flow-situatie en financiële vooruitzichten. De beslissing om investeringen al dan niet uit te stellen naar volgend jaar moet dan ook geval per geval bekeken worden.

Bent u van plan om binnenkort te investeren en zou u graag vernemen wat voor u het meest gunstige ogenblik is? Contacteer dan uw accountmanager of één van onze experten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Stefanie Defrancq

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.