/

/

verhoogde steunmaatregelen voor de transportsector

23 november 2017

door Jan Pets

Verhoogde steunmaatregelen voor de transportsector

Verhoogde steunmaatregelen voor de transportsector

De transportsector creëert een grote toegevoegde waarde voor onze economie. Om de omslag naar moderner transport te ondersteunen en te versnellen, voorziet de Vlaamse Regering nu in extra ondersteuning. In de engagementsverklaring van de Vlaamse Regering kregen de ministers van de betrokken beleidsdomeinen de opdracht om de vermelde maatregelen waarvoor zij bevoegd zijn verder uit te voeren. Dit mondde uit in een aantal maatregelen, waarvan de meeste nu goedgekeurd en van toepassing zijn. Wij zetten de twee belangrijkste even op een rij.

80 procent steun op veilige en ecologische investeringen aan bestaande voertuigen


Deze maatregel werd al langer aangekondigd en werd op 29 september 2017 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Sinds 22 november 2017 kan de aanvraag via een digitaal loket van Vlaio gebeuren. Het subsidiesysteem geldt retroactief voor alle investeringen vanaf 1 januari 2017.

Waarvoor?

  • De maatregelen die in aanmerking komen voor deze subsidie, vallen binnen volgende categorieën:
  • Koop, huur en leasing van rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag
  • Koop, huur en leasing van extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft
  • Koop, huur en leasing van extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu
  • Aankoop, huur en leasing van maatregelen ter bevordering van de efficiëntie
  • Ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats
  • Uitgaven voor maatregelen ter vermijding van diefstal (vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, motorbrandstof, lading).


De volledige lijst kan teruggevonden worden op de website van Mobiel Vlaanderen. Aanvragen kunnen via deze link gebeuren.

Hoeveel? Elk bedrijf kan per 3 jaar tot 100.000 euro aan subsidies ontvangen. Het bedrag per voertuig is begrensd op 3.000 euro. Dit betekent dat een onderneming tot maximum 33 vrachtwagens het volledige bedrag van 3.000 euro per vrachtwagen kan aanvragen. De Vlaamse regering voorziet hiervoor een budget van 36.6 miljoen euro per jaar.

Voorwaarden?
Een onderneming die de afgelopen 3 boekjaren al 200.000 euro aan subsidies heeft ontvangen via andere kanalen, komt niet in aanmerking voor deze subsidie.

Extra ecologiesteun voor de aankoop van of aanpassing naar milieuvriendelijke vrachtwagens (tot 55 procent)


De steunpercentages van de Ecologiepremie Plus werden eind oktober verhoogd tot de Europese maximale toegelaten steunpercentages voor investeringen ter bevordering van het milieu, energie, hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Met de Ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. Zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten, die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening. Een ecologiepremie wordt toegekend aan de technologieën die opgenomen zijn in een limitatieve technologieënlijst.

Waarvoor en hoeveel steun?
Voor de aankoop van diverse vrachtwagenmodellen kunt u rekenen op deze ecologiesteun. Dit was eerder al het geval, maar om de sector een extra duwtje in de rug te geven, verhoogt Vlaams minister van Economie Philippe Muyters de steunbedragen voor bepaalde types vrachtwagens: "CNG, LNG en de hybride modellen zijn veel minder milieubelastend dan de diesel-variant. We gaan de steun voor die types verhogen tot het maximum dat door Europa toegelaten wordt. Voor een grote onderneming kan dat, afhankelijk van het type, gaan tot 40 en 45 procent. Voor een kmo kan dat zelfs 50 en 55 procent zijn."

Een overzicht van de technologieën in de transportsector die gesubsidieerd worden via de ecologiepremie
Investeringen in vrachtwagens op basis van CNG, LNG of waterstof komen in aanmerking voor 12,5 tot 55 procent aan subsidies. Voor meer details hierover kunt u contact opnemen met een van onze specialisten. De elektrische hybride vrachtwagens werden niet op de limitatieve technologieënlijst van de Ecologiepremie gezet omdat de meerkost relatief hoog is en de milieuwinst beperkt. De dual fuel systemen (diesel in combinatie met aardgas), die ook onder de hybride vrachtwagens kunnen vallen, en de volledig elektrische systemen die sinds kort op de markt beschikbaar zijn, worden momenteel bestudeerd in functie van een mogelijke toevoeging aan de limitatieve technologieënlijst.

Voorwaarden?
Wanneer de technologie in de lijst aanwezig is en de premie nog voor de facturatie wordt aangevraagd, dan kan deze premie worden toegekend. De investering moet ten laatste zes maanden na de investering starten en ten laatsten binnen de drie jaar afgerond zijn.

Deel dit artikel

Jan Pets

Certified Accountant jan.pets@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.