/

/

associëren in theorie en in de artsenpraktijk

13 oktober 2017

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk

U wenst samen te werken met een collega? U wenst uw praktijk op termijn over te laten aan een startend arts? Dan is het misschien hoog tijd om een associatie op te richten. Toch houdt dit veel meer in dan enkel en alleen het ondertekenen van een overeenkomst. Maar al te vaak gaat hier een uitgediepte en vaak emotionele voorbereiding aan vooraf. En daar helpt ons team van specialisten u graag bij.

Bundelen van krachten


Eerst en vooral moet u nagaan of een associatie wel 'uw ding' is. Een arts in een associatie werkt namelijk samen met collega's en moet dus ook bereid zijn verantwoording af te leggen, afspraken na te leven, enz. De samenwerking moet daarnaast ook een meerwaarde bieden voor uw patiënten zonder dat dit uw onafhankelijkheid in de weg staat. Aan een associatie is verder ook een financieel plaatje verbonden. Deelt u enkel de kosten of ook inkomsten? En zo ja, via welke verdeelsleutel gebeurt dit dan? Voor een goeie samenwerking mogen er dan ook geen onoverkomelijke hinderpalen zijn. Denk maar aan afwijkende waarden, visies, kosten en/of competenties.

Zodra de visie, strategie en werkwijze op elkaar zijn afgestemd, moeten er vervolgens afspraken worden gemaakt:

  • Financieel: inkomsten en uitgaven, verdeelsleutel winst, wagen, onkosten, gsm;
  • Materieel: vestigingsplaats, huur praktijk, uitrusting;
  • Bestuur: investeringsbeleid, vergaderafspraken;
  • Organisatie: dienst- en verlofregelingen, secretariaat;
  • Doemscenario's: langdurige afwezigheid, beëindiging.

Deze gemaakte afspraken kunnen leiden tot één of andere vorm van samenwerking, gaande van een louter kostendelende associatie tot de oprichting van gezamenlijke vennootschap. Op geregelde tijdstippen een evaluatiemoment invoegen lijkt ten slotte nodig om te zien waar aanpassingen nodig zijn.

Met het oog op overdracht


Artsen die een samenwerking aangaan om de praktijk op termijn over te laten aan een jongere associé, moeten op tijd met de voorbereiding starten. Een goede overgang impliceert namelijk een langdurige samenwerking tussen beide associés. De samenwerkingsperiode is bovendien hét moment om de competenties en de waarden van de jongere associé na te gaan. U laat tenslotte uw patiënten over aan uw opvolger.

Uiteraard moet bij dergelijke samenwerking steeds een vergoeding overeengekomen worden. Hierbij houdt u maar beter rekening met de materiële goederen, zoals de uitrusting of het onroerend goed, alsook met de opgebouwde goodwill en knowhow. Daarnaast moeten ook de financiële alternatieven afgewogen worden, denk maar aan het intredegeld, getrapte aankoop, enz., zodat de uitkomst voor beide partijen haalbaar is. Op die manier kan de band 'mentor - starter' namelijk groeien naar gelijkwaardige associés, met als einddoel de uittrede van de oudste associé.

Conclusie


Een associatie opstarten is dus veel meer dan louter wat afspraken op papier. Een goede begeleiding zowel op menselijk, juridisch, financieel als fiscaal vlak, is onontbeerlijk. Onze specialisten bij Vandelanotte helpen u graag bij de opstart van een samenwerkingsverband. Neem daarom gerust contact op met een van onze collega's via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.