/

/

subsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid

05 oktober 2017

door Veerle Cool en Anneleen Wydooghe

Subsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid

startup-photos.jpgSubsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceerde onlangs drie nieuwe oproepen in Vlaanderen. Via subsidies uit het ESF-programma wil de Vlaamse overheid organisaties ditmaal stimuleren om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze projecten moeten tegen 22 december worden ingediend. Voor kmo's kunnen werkings- en personeelskosten tot 70 procent gesubsidieerd worden, voor grote ondernemingen bedraagt dit 50 procent. Wij zetten de drie oproepen graag even voor u op een rij.

Oproep 'opleidingen in bedrijven'


Voorziet u in 2018 in een opleidingstraject voor een groep van uw werknemers? Focust deze opleiding op digitale vaardigheden, op het versterken van basisvaardigheden of op het opbouwen van veerkracht, sociale, creatieve en innovatieve vaardigheden? Past deze opleiding binnen de strategie of innovatie waar uw onderneming momenteel voor staat? Dan kan deze subsidie uw plannen ondersteunen. Personeelsuren van zowel de (externe) lesgevers als van de cursisten kunnen via deze subsidie namelijk voor een deel gesubsidieerd worden.

Oproep 'anders organiseren'


Deze oproep richt zich tot organisaties en bedrijven met meer dan twintig werknemers die willen inzetten op een 'wendbare' organisatie. Concreet betekent dit dat je stappen wilt zetten naar een arbeidsorganisatie die de medewerkers meer autonomie geeft, die hen terug zicht geeft op het grotere geheel én die hen minder stress bezorgt. Een project start steeds met een procesanalyse van de huidige structuur van arbeidsdeling en leidt daarna tot een herontwerp dat gebaseerd is op principes zoals zelfsturing en innovatieve arbeidsorganisatie.

Oproep 'duurzaam loopbaanbeleid'


Deze oproep richt zich tot kleine bedrijven, groeiers en volwassen ondernemingen uit alle sectoren die stappen willen zetten op het vlak van loopbaanbeleid. Dit kan zowel binnen de actiedomeinen werving en selectie, onthaal, werk-privé, loopbaanbeleid, competentiebeleid, leiderschap, jobinhoud als uitstroom. Binnen ieder actiedomein kan gekozen worden voor acties op korte termijn (de zogenaamde quick wins) of acties op middellange termijn die gesitueerd zijn op een hoger strategisch niveau.

Wilt u zelf subsidies aanvragen? Contacteer dan een van onze van subsidie- en HR-specialisten. Wij helpen u graag bij de aanvraag van een dossier, gaan na waar uw organisatie vandaag staat én waar u naartoe wilt. Daarna bekijken wij samen met u hoe dit vertaald kan worden in een goed ESF-project met een grote kans op slagen. Wie weet zet uw organisatie met deze financiële duw in de rug binnenkort nog grotere stappen.

Deel dit artikel

Veerle Cool

Senior Manager HR Solutions veerle.cool@vdl.be

Anneleen Wydooghe

Team Manager Sustainability anneleen.wydooghe@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.