/

/

roerende voorheffing op kapitaalverminderingen: zo anticipeert u hierop

27 september 2017

door Stephanie Vanmarcke en Stefanie Defrancq

Roerende voorheffing op kapitaalverminderingen: zo anticipeert u hierop

Roerende voorheffing op kapitaalverminderingen: zo anticipeert u hierop

Eén van de meest in het oog springende maatregelen van het zomerakkoord is ongetwijfeld de wijziging op het vlak van de kapitaalverminderingen. Vandaag leggen wij u uit hoe u hierop kunt anticiperen.

Wat is de situatie op vandaag?


Wanneer u op vandaag wenst over te gaan tot een kapitaalvermindering, dan kan u ervoor opteren om de uitkering volledig aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal. Op die manier kan u gelden uit uw vennootschap halen zonder enige belasting!

Wat verandert er nu precies?


In het zomerakkoord wordt deze mogelijkheid om een kapitaalvermindering bij voorrang aan te rekenen op gestort kapitaal vanaf 2018 geschrapt. Kapitaalverminderingen zullen voortaan pro rata aangerekend worden op het gestorte kapitaal en de aanwezige belaste reserves (die al dan niet in het kapitaal zijn geïncorporeerd). Het gedeelte van de kapitaalvermindering dat betrekking heeft op belaste reserves, zal vervolgens onderworpen worden aan de roerende voorheffing van 30%.

Kan u nog iets doen?


Indien uw vennootschap reeds belaste reserves heeft opgebouwd, dan kan u misschien overwegen om nog vóór 31/12/2017 een kapitaalvermindering door te voeren. Zo vermijdt u alsnog de roerende voorheffing!

Opgelet: onbezonnen te werk gaan kan heel wat negatieve gevolgen met zich mee brengen. Overleg dus zeker op voorhand met één van onze experten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Stefanie Defrancq

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.