/

/

belastingvermindering dakisolatie: aandacht voor verhoogde r-waarde!

27 juli 2017

door Dries Torreele

Belastingvermindering dakisolatie: aandacht voor verhoogde R-waarde!

Belastingvermindering dakisolatie: aandacht voor verhoogde R-waarde!

Het Vlaamse Gewest heeft de belastingvermindering voor dakisolatie afgeschaft vanaf aanslagjaar 2018. Er is echter wel voorzien in een overgangsmaatregel. Belastingplichtigen die hun uitgaven voor dakisolatie in 2017 betalen, kunnen de belastingvermindering nog genieten als aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:

  • De uitgaven worden uiterlijk op 31 december 2017 betaald.
  • De uitgaven hebben betrekking op werken die verricht worden in het kader van een overeenkomst die voor 31 december 2016 werd gesloten. Een loutere offerte volstaat dus niet als bewijs. U moet in het bezit zijn van een ondertekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van de offerte.
  • Voor de werken werd reeds voor 31 december 2016 een voorschot betaald.

Vanaf aanslagjaar 2018 wordt de thermische weerstand (of 'R-waarde') verhoogd naar 4,5 vierkante meter Kelvin per watt. Dit betekent dat de isolatienorm gewijzigd wordt voor de toepassing van de overgangsbepaling, maar enkel voor de uitgaven die u in 2017 doet. Het in 2016 betaalde voorschot ontsnapt dus aan deze strengere isolatienorm. De R-waarde van 4,5 vierkante meter Kelvin per watt geldt enkel voor het nieuw geplaatste isolatiemateriaal en niet voor de bestaande en nieuwe isolatie samen. Voorheen volstond het dat de nieuwe en bestaande isolatie samen een R-waarde van 2,5 meter Kelvin per watt hadden. De aannemer moet vanaf aanslagjaar 2018 steeds in een modelattest vermelden aan welke thermische weerstand de werken voldoen. Vanaf aanslagjaar 2019 wordt de belastingvermindering niet meer verleend.

Wenst u meer informatie omtrent de belastingvermindering voor dakisolatie? Aarzel dan niet en contacteer uw relatiebeheerder of een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Certified Tax Advisor dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.