/

/

taks op tweede verblijven de haan schendt gelijkheidsbeginsel

17 juli 2017

door Stephanie Vanmarcke en Hannelore Durieu

Taks op tweede verblijven De Haan schendt gelijkheidsbeginsel

Taks op tweede verblijven De Haan schendt gelijkheidsbeginsel

Vorige zomer namen we de heersende discussie over de discriminatie van de tweedeverblijfstaks al eens onder de loep. In een vonnis van eind juni kwam de problematiek nu echter opnieuw ter sprake. De rechtbank van eerste aanleg in Brugge oordeelde namelijk dat de verschillende belastingtarieven in de kustgemeente De Haan eveneens strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel.
Een tweedeverblijfstaks is verschuldigd door eigenaars van een tweede verblijf die niet in de gemeente gedomicilieerd zijn. Zij genieten namelijk dezelfde gemeentevoorzieningen en -faciliteiten als de vaste inwoners, maar dragen niet bij via de personenbelasting. In De Haan gelden echter drie verschillende tarieven voor tweede verblijven naargelang de ligging van de woonst in de kustgemeente. Zo bedraagt de tweedeverblijfstaks in De Haan 650 euro in de zone het dichtst bij de kustlijn, 500 euro in een tweede zone en ten slotte 420 euro voor het verste deel.

In haar vonnis van eind juni oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Brugge dat dit reglement ongelijkheid creëert voor de eigenaars van een tweede verblijf en dit zonder een redelijke motivering. De rechtbank sprak zich bovendien in gelijkaardige zin uit over de milieubelasting, waarbij eveneens een onderscheid wordt gemaakt tussen een aantal verschillende categorieën. Algemeen geldt een milieubelasting van 75 euro voor gezinnen en eigenaars van een tweede verblijf in De Haan. Voor gezinnen met minstens één kind jonger dan 3 jaar wordt dan weer een verminderde taxatie van 50 euro voorzien.

Het vonnis van de rechtbank van Brugge heeft echter niet alleen gevolgen voor de eigenaars van een tweede verblijf in De Haan. De uitspraak heeft namelijk ook precedentswaarde voor de overige kustgemeenten die verschillende tarieven hanteren naargelang de locatie van de woonst, zoals Koksijde en Nieuwpoort.

Wenst u op basis van dit vonnis een bezwaarschrift in te dienen tegen de geheven taks op uw tweede verblijf in De Haan? Of wilt u graag nagaan of er in uw gemeente ook mogelijkheden zijn om tegen de tweedeverblijfstaks in te gaan? Aarzel dan niet en contacteer uw relatiebeheerder of een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.