/

/

hoe de wijziging van je nationaliteit de taxatie op (overheids)pensioenen aanzienlijk kan verminderen

14 juni 2017

door Karlien Van Melkebeek en Ivan Maes

Hoe de wijziging van je nationaliteit de taxatie op (overheids)pensioenen aanzienlijk kan verminderen

Hoe de wijziging van je nationaliteit de taxatie op (overheids)pensioenen aanzienlijk kan verminderen.jpg

Het komt geregeld voor dat Belgische inwoners tijdens hun beroepsloopbaan in België bij pensionering of in het zicht daarvan emigreren naar Frankrijk. Vaak hebben ze daar al een tweede woning die op dat ogenblik hun voornaamste verblijfplaats wordt.

De vraag stelt zich waar hun pensioenen belast worden op het ogenblik dat zij effectief op pensioen gaan? Wanneer het gaat over een overheidspensioen, een pensioen opgebouwd tijdens de beroepscarrière bij de Belgische Staat of een onderdeel daarvan (vb. onderwijzend personeel), wordt dit normalerwijs belast door de Belgische Staat. Conform artikel 10, §1 van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk zijn overheidspensioenen immers belastbaar in België ook al woont de genieter ervan in Frankrijk.

Deze toewijzingsregel vormt een uitzondering op de algemene regels die bepalen dat pensioenen belastbaar zijn in de woonstaat van de belastingplichtige (artikel 12 van het Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag).

Het feit dat België mag belasten is voor de genieter van dit overheidspensioen geen prettige gedachte, wetende dat de taxatie van pensioenen in België in de regel veel zwaarder is dan in Frankrijk.

Het Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag biedt evenwel een oplossing om te ontsnappen aan de hoge Belgische tarieven en de Belgische aangifteplicht. Als de Belgische gepensioneerde de Franse nationaliteit kan verkrijgen en afstand doet van de Belgische nationaliteit, dan zal Frankrijk de heffingsbevoegdheid hebben op de overheidspensioenen die de betrokkene vanuit België verkrijgt (art. 10, §3 van het dubbelbelastingverdrag).

Bijgevolg kan de wijziging van de nationaliteit het overwegen waard zijn voor belastingplichtigen die zich in een dergelijke situatie bevinden.

Deel dit artikel

Karlien Van Melkebeek

Senior Advisor International karlien.vanmelkebeek@vdl.be

Ivan Maes

Certified Tax Advisor ivan.maes@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.