/

/

werken in belgië, wonen in nederland: waar is het door uw werkgever opgebouwd pensioen belastbaar?

01 juni 2017

door Karlien Van Melkebeek en Ivan Maes

Werken in België, wonen in Nederland: waar is het door uw werkgever opgebouwd pensioen belastbaar?

Werken in België, wonen in Nederland: waar is het door uw werkgever opgebouwd pensioen belastbaar?
Stel: u woont in de Belgisch-Nederlandse grensstreek, werkt net over de grens (u werkt bijvoorbeeld in de Gentse Kanaalzone en woont in Zeeuws-Vlaanderen) en gaat op uw 65ste met pensioen. Naast uw wettelijk pensioen ontvangt u dan van de groepsverzekeraar of het pensioenfonds van uw werkgever een mooi pensioenkapitaal voor al de jaren dat u in de onderneming gewerkt hebt. Maar welke staat mag dan belasten en aan welk tarief?
Wanneer een extralegaal pensioenkapitaal aan een werknemer wordt uitgekeerd op het ogenblik dat hij met pensioen gaat, wordt dit in België belast tegen gunstige tarieven. Blijft de werknemer tot 65 jaar 'actief', dan geldt een gunsttarief van 10 procent. Bij een eerdere pensionering op 60-jarige leeftijd, geldt een tarief van 20 procent dat gradueel afgebouwd wordt naar 10 procent voor wie, zoals gezegd, blijft werken tot en met het 65ste levensjaar.

Indien de werknemer echter in Nederland woont maar in België werkt, zal Nederland op grond van artikel 18 van het dubbelbelastingverdrag heffingsbevoegdheid hebben. De algemene regel is immers dat een pensioenkapitaal belast wordt in de woonstaat. In Nederland zal dit kapitaal belast worden aan de normale progressieve tarieven. Vanaf een kapitaal van 66.422 euro bedraagt dit progressief tarief reeds 52 procent.

Indien de werknemer vóór de uitkering van zijn pensioenkapitaal naar België zou verhuizen en hij tot 65 jaar zou blijven werken, dan wordt het kapitaal bij uitkering in België slechts aan 10 procent belast. Dit levert uiteraard een enorm verschil in belasting op.

Voorbeeld


Stel: u woont in Nederland, hebt tot uw 65ste bij een Belgische onderneming gewerkt en hebt bij uw pensionering een pensioenkapitaal van 200.000 euro bruto opgebouwd. Blijft u in Nederland wonen, dan wordt dit kapitaal bij uitkering progressief belast. Hierbij zullen tarieven tot 52 procent van toepassing zijn, waardoor u een kleine 100.000 euro aan belastingen (abstractie van heffingskortingen) in Nederland verschuldigd bent.

Verhuist u vóór de uitkering naar België, dan betaalt u slechts een forfaitair tarief van 10 procent aan belastingen, wat overeenkomt met 20.000,00 euro.

In beide gevallen zijn er naast de fiscale heffingen ook nog parafiscale heffingen verschuldigd, in dit geval 2% solidariteitsbijdrage en 3,55% RIZIV. Deze bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar waardoor de fiscale factuur in beide gevallen iets minder zal zijn.

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Karlien Van Melkebeek

Senior Advisor International karlien.vanmelkebeek@vdl.be

Ivan Maes

Certified Tax Advisor ivan.maes@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.