/

/

strengere regels voor detachering naar luxemburg

30 mei 2017

door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

Strengere regels voor detachering naar Luxemburg

Strengere regels voor detachering naar Luxemburg

Stuurt u soms personeel uit naar het Groothertogdom Luxemburg? Dan bent u verplicht daar voorafgaand een elektronische aangifte van te doen bij de Luxemburgse arbeidsinspectie. Hoewel de voorafgaandelijke aangifte reeds geruime tijd bestaat, kreeg deze recent ook een wettelijk karakter.

In de elektronische aangifte moeten volgende gegevens overgemaakt worden:

 • Identificatiegegevens van de betrokken onderneming
 • Aanvangsdatum en voorziene duur van de detachering
 • Plaats van tewerkstelling in Luxemburg
 • Naam van de contactpersoon in Luxemburg
 • Persoonsgegevens van de werknemers en hun beroep of functie
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst en de terbeschikkingstellingsovereenkomst
 • EU-detacheringsformulier A1
 • Officiële documenten met beroepskwalificatie van de werknemers

Onder invloed van de nieuwe wet moeten bijkomend nog vier extra documenten aan de arbeidsinspectie worden overgemaakt:

 • Loonfiches en betalingsbewijzen voor de volledige duur van de detachering
 • Tijdregistraties waarop de begin- en einddatum en de dagelijkse arbeidsduur vermeld worden
 • Kopie van het medisch attest bij aanwerving afgeleverd door de bevoegde gezondheids- en arbeidsdiensten
 • Kopie van het verblijfsdocument voor alle gedetacheerde niet-EU onderdanen

Alle documenten moeten steeds naar het Frans of het Duits vertaald worden. Bovendien genereert de elektronische aangifte steeds een 'sociale badge' die de gedetacheerde werknemer bij zich moet houden. Bij een controle zal de inspectie de QR-code van de sociale badge scannen om na te gaan of aan bovenstaande verplichtingen werd voldaan.

Ondanks het feit dat alle documenten worden verzameld op een elektronisch platform, moet de buitenlandse onderneming alsnog een contactpersoon in Luxemburg aanstellen. Zijn taak beperkt zich evenwel tot de eventuele contacten met de arbeidsinspectie.

Indien u hieromtrent bijkomende vragen heeft, aarzel dan niet om een van onze specialisten te contacteren via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.