/

/

5 faq's over btw: als buitenlandse onderneming handelingen verrichten in belgië (2)

30 januari 2017

door Dries Torreele en Hannelore Durieu

5 FAQ's over btw: als buitenlandse onderneming handelingen verrichten in België (2)

5 FAQ's over btw: als buitenlandse onderneming handelingen verrichten in België (2)

Vandelanotte International wordt door heel wat buitenlandse ondernemingen gecontacteerd wanneer zij voor het eerst handelingen verrichten in België en hierdoor in aanraking komen met de Belgische btw. Het valt op dat heel wat ondernemingen met dezelfde vragen zitten. Via deze korte nieuwsreeks geven wij u graag antwoord op de vijf meest gestelde vragen.

Deze week: stock in een Belgisch warehouse.
Vraag: Als buitenlandse onderneming actief in de verkoop van goederen, hebben we besloten een stock aan te houden in een warehouse in België om van hieruit Belgische en andere EU-klanten makkelijk te kunnen beleveren. Moet onze onderneming zich registreren in België en periodieke btw-aangiften indienen?
Antwoord: Buitenlandse ondernemingen die hun goederen willen verkopen vanuit een warehouse in België, moeten een aantal btw-plichtige handelingen in België verrichten. In eerste instantie moeten de goederen immers naar de opslagplaats worden gebracht. Wanneer de goederen van buiten de EUkomen, dan is er Belgische btw verschuldigd. Komen de goederen vanuit een plaats binnen de EU, dan betreft dit een intracommunautaire verwerving waarbij eveneens Belgische btw verschuldigd is. Ook bij de verkoop van de goederen (bv. aan Belgische afnemers waarbij geen gebruik kan gemaakt worden van verlegging van heffing) is Belgische btw verschuldigd.

Deze handelingen hebben tot gevolg dat de buitenlandse onderneming zich moet registreren voor btw in Belgiëen dat zij btw-aangiften moet indienen. Buitenlandse belastingplichtigen die belastbare handelingen uitvoeren in België, kunnen zich op twee manieren registreren. Enerzijds kan dit via de directe registratie(enkel voor EU-ondernemingen), anderzijds kan dit via een aansprakelijke vertegenwoordiger(voor EU én niet-EU ondernemingen).

De aansprakelijke vertegenwoordigeris een Belgische tussenpersoon die alle verplichtingen nakomt inzake btw voor de buitenlandse belastingplichtige. Hij is daarbij zelf aansprakelijk tegenover de btw-administratie voor alle btw-verplichtingen.

Daarnaast kan de buitenlandse belastingplichtige een Belgisch btw-nummer verwerven onder het regime van "directe registratie". In dit geval zal de Belgische btw-administratie rechtstreeks corresponderen met de buitenlandse belastingplichtige. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dan om een mandataris aan te stellen in België die alle btw-verplichtingen voldoet. De Belgische mandataris is dan, in tegenstelling tot het stelsel van aansprakelijke vertegenwoordiging, niet zelf aansprakelijk. Deze registratiemethode is dan ook minder formalistisch en vereist bv. niet het stellen van een bankgarantie.

Vandelanotte heeft een brede expertise opgebouwd in het begeleiden van ondernemingen die België gebruiken als logistieke hub voor het verdelen van hun goederen over de internationale markt. Wij treden hierbij zelf op als aansprakelijk vertegenwoordiger of als mandataris voor het voldoen van alle btw-verplichtingen. Onze diensten omvatten hierbij zowel de begeleiding bij registratie als de periodieke verplichtingen nadien (btw-aangiften, intrastat, intracommunautaire listings, etc...).

Wenst u meer informatie over dit topic of over andere btw-issues? Neem dan contact op met één van onze btw-specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.