/

/

sinterklaas- en kerstaankopen via het internet - mogelijkheid tot terugzending?

02 december 2016

door Stephanie Dupont en Mathieu Roelens

Sinterklaas- en kerstaankopen via het internet - mogelijkheid tot terugzending?

Sinterklaas- en kerstaankopen via het internet - mogelijkheid tot terugzending?
De Belgische consument koopt doorheen het jaar al heel wat zaken aan via het internet of de zogenaamde webshops. Met de Sint in aantocht en ook de kerstperiode voor de deur, kent deze verkoop echter een immense piekperiode. Een aankoop via het internet blijft nochtans altijd een beetje een gok. De kans bestaat namelijk dat, wanneer u het aangekochte product uiteindelijk geleverd krijgt, u teleurgesteld bent in het resultaat. U had de aankoop liever niet gedaan. Wat nu?

Het herroepingsrecht


Heel wat consumenten hebben ondertussen al gehoord van het herroepingsrecht. Hierdoor kan het aangekochte product geretourneerd worden en wordt de aankoopprijs terugbetaald. Maar hoe zit dat nu precies in elkaar?

Voor wie?
Europa eiste reeds lange tijd een zo uitgebreid mogelijke bescherming van de consument, iets wat in België eigenlijk al tot in een vergevorderd stadium bestond. Het in dit artikel besproken herroepingsrecht is dus uitdrukkelijk een recht voor de consument die producten heeft aangekocht via een webshop. Omdat de consument het product niet kon bekijken en testen zoals in een fysieke winkel, werd het herroepingsrecht in het leven geroepen.

Melding & termijn
Wanneer u het aangekochte product wilt terugsturen, moet u de verkoper hiervan binnen de 14 kalenderdagen nadat het product werd afgeleverd op de hoogte brengen. U kunt de verkoper op om het eender welke manier op de hoogte brengen. Het moet echter wel duidelijk zijn dat u de bestelling herroept en dat u dit binnen de opgelegde termijn doet. Omdat u bij een mogelijke discussie moet kunnen aantonen dat u tijdig gebruik hebt gemaakt van het herroepingsrecht, doet u de melding aan de verkoper best schriftelijk. De verkoper moet u trouwens bij uw aankoop een modelformulier bezorgen, wat de drempel om te herroepen verlaagt. U bent echter niet verplicht om van dit formulier gebruik te maken.

Voor elke aankoop?
Het speelgoed dat u voor Sinterklaas via een webwinkel kocht, zal u normaal gezien zonder problemen kunnen terugsturen wanneer u de bovenstaande richtlijnen opvolgt. Maakt het toch iets teveel lawaai, valt het veel groter uit dan verwacht, of is het in de verste verte niet wat u verwacht had: uw herroepingsrecht zal bijna altijd gelden.

Toch zijn er ook een aantal uitzonderingen. Het gaat hier onder meer om op maat gemaakte producten (die door de verkoper nog moeilijk te verkopen zijn), producten die door hun aard snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn (zoals voeding); digitale inhoud (waarbij u de inhoud kunt kopiëren), etc.

Wordt alles terugbetaald?
Het basisprincipe is dat het volledige bedrag terugbetaald wordt alsof de aankoop nooit heeft plaatsgevonden. De kosten van de retourzending kunnen echter ten laste gelegd worden van de consument, wanneer de verkoper dit heeft vermeld voordat de aankoop werd gesloten. De eigenlijke aankoopkost en leveringskost worden terugbetaald aan de consument.

Toch heeft de verkoper de mogelijkheid om aan de consument een vergoeding aan te rekenen omwille van een waardevermindering. Wat dit precies omvat, blijft echter nogal onduidelijk. Deze vergoeding moet namelijk berekend worden aan de hand van de waardevermindering van het gekochte goed, dat door het gebruik het gewone testen overschrijdt. Het 'gewone testen' duidt op wat u met het product zou kunnen doen wanneer u een fysieke winkel bezoekt. Voor heel wat producten is het voor de verkoper echter moeilijk om aan te tonen dat u het product voor langere tijd gebruikt heeft en dus niet enkel heeft getest. Bij de meeste elektronische producten kan dit onderzocht worden via een 'interne klok'. Zo kan bijvoorbeeld worden waargenomen dat u uw televisietoestel na levering 40 uren hebt gebruikt. Het spreekt voor zich dat dit langer is dan de test in de fysiek bezochte winkel.

Tijdsgebonden
Binnen de 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping moet de consument de goederen terugzenden. De verkoper moet op zijn beurt zo snel mogelijk en binnen dezelfde termijn de terugbetaling uitvoeren. Wanneer de verkoper echter het bewijs krijgt dat de retour al is ingezet of wanneer hij de geretourneerde goederen ontvangt, moet de terugbetaling in principe onmiddellijk worden uitgevoerd. De afhandeling na inroeping van het herroepingsrecht is bijgevolg niet altijd even evident.

Conclusie


De e-commerce is en blijft een immens groeiende markt en kent in deze dagen een extra drukke periode. De consument geniet in deze online wereld een grote bescherming, waarvan we hier het herroepingsrecht in grote en algemene lijnen uiteengezet hebben. Het spreekt voor zich dat er nog afwijkingen en uitzonderingen spelen, er zijn dan ook heel wat boeken over te schrijven.

Geniet alvast van uw Sinterklaas- en kerstaankopen en hou daarbij de bovenstaande aspecten van het herroepingsrecht in het oog. Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft.

Deel dit artikel

Stephanie Dupont

Team Manager Legal stephanie.dupont@vdl.be

Mathieu Roelens

Team Manager Legal mathieu.roelens@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.