/

/

tussenkomst gevraagd van het grondwettelijk hof bij draagwijdte visitatierecht

25 november 2016

door Els Van Eenhooge en Febe Louage

Tussenkomst gevraagd van het Grondwettelijk Hof bij draagwijdte visitatierecht

Tussenkomst gevraagd van het Grondwettelijk Hof bij draagwijdte visitatierecht

Bron: Fiscale Wenken

Wat te doen wanneer de fiscus plots aan de deur staat? Veel belastingplichtigen weten niet wat hun rechten en plichten zijn bij een fiscale visitatie. Vaak staan de belastingplichtigen en de fiscus lijnrecht tegenover elkaar, maar ook rechtspraak is eerder verdeeld over de draagwijdte van het visitatierecht.

In dit artikel schetsen we eerst het wetgevend kader van de fiscale visitatie om daarna een recent arrest met een mogelijk beslissende impact te bespreken. Het volledige artikel kunt u raadplegen via de link onderaan.

Deel dit artikel

Els Van Eenhooge

Febe Louage

Manager International febe.louage@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.