/

/

nieuwe aangifteverplichting voor eigenaars van frans onroerend goed in 2023

Tax & Legal
23 maart 2023

door Valentin Hebbinckuys en Stephanie Vanmarcke

Nieuwe aangifteverplichting voor eigenaars van Frans onroerend goed in 2023

Voor eigenaars van Frans vastgoed bestemd voor residentieel gebruik, geldt sinds 2023 een nieuwe aangifteverplichting. Alle eigenaars moeten, voor de periode 01/01/2023 tot en met 30/06/2023, bepaalde gegevens met betrekking tot de bewoning van het vastgoed aangeven. De aangifte moet vóór 31/07/2023 worden ingediend.

Nieuwe aangifteverplichting voor eigenaars van Frans onroerend goed in 2023

Aan de hand van deze aangifte wil de Franse administratie bepalen welke eigenaars onderworpen zijn aan de taxe d’habitation (tweede verblijfplaats, huurwoningen) en welke onderworpen zijn aan de taxe sur les logements vacants (leegstandsheffing).

Wie moet een aangifte indienen?

Deze aangifteplicht geldt voor alle eigenaars, zowel natuurlijke personen als vennootschappen, van Frans vastgoed bestemd voor residentieel gebruik.

  • Onverdeelde eigenaars
  • Vruchtgebruikers
  • Sociétés civiles immobilières (SCI)

Ook niet-inwoners die Frans vastgoed bezitten, moeten een aangifte indienen. In geval van niet-aangifte, vergissing, weglating of onvolledige aangifte kan een boete van 150 euro per pand worden opgelegd, met de bijkomende verplichting om de aangifteplicht te regulariseren.

Hoe moet de aangifte worden ingediend?

Deze aangifte moet vóór 31 juli 2023 online worden ingediend, via uw persoonlijke of professionele account op impôts.gouv.fr (“Gérer mes biens immobiliers”). Vervolgens moet er enkel een nieuwe aangifte worden ingediend, indien de situatie wijzigt.

 Welke informatie moet worden aangegeven?

Iedere eigenaar van een hoofdverblijfplaats, een tweede verblijf, een huurpand of een leegstaand pand moet voor elk van de ruimten aangeven in welke hoedanigheid deze worden bewoond. Indien de ruimten niet worden bewoond door de eigenaar zelf, moet de identiteit van de bewoners en de periode van bewoning vanaf 1 januari 2023, worden aangegeven. Meer bepaald moet onderstaande informatie worden meegedeeld:

  • Hoe het pand wordt bewoond (persoonlijk, door derden).
  • De aard van de bewoning (hoofdverblijfplaats, tweede verblijfplaats, verhuurd pand, gratis bewoond pand, leegstaand pand).
  • De identiteit van de bewoners (natuurlijke personen: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats; vennootschappen: naam, SIREN).
  • De periode van bewoning (of leegstand) van de lokalen (begin, einde van de bewoningsperiode).
  • De maandelijkse huur exclusief kosten (optioneel).

Ingeval van seizoenverhuur moet bijkomend worden meegegeven wanneer de seizoenverhuurperiode aanvangt, hoe het onroerend goed wordt uitgebaat (zelf of via een beheerder), het SIREN-nummer van uitbater/beheerder, de eventuele kwalificatie als meublé de tourisme.

Heeft u vragen over deze nieuwe aangifteverplichting? Contacteer dan één van onze experten via onderstaand formulier.

Deel dit artikel

Valentin Hebbinckuys

Valentin Hebbinckuys valentin.hebbinckuys@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.