/

/

vergeet uw aangifteverplichting niet bij betalingen aan belastingparadijzen

Tax & Legal
21 juni 2022

door Els Van Eenhooge

Vergeet uw aangifteverplichting niet bij betalingen aan belastingparadijzen

Belgische vennootschappen die betalingen doen aan belastingparadijzen zijn onderworpen aan een specifieke aangifteverplichting. Wat moet uw vennootschap hiervoor doen? Dat lichten we graag hieronder toe.

Vergeet uw aangifteverplichting niet bij betalingen aan belastingparadijzen

Voorwaarden aangifte

Omdat Belgische vennootschappen een aangifteplicht hebben voor betalingen moet er (cumulatief) voldaan zijn aan 2 voorwaarden:

  • De betaling moeten (on)rechtstreeks gericht zijn aan personen (of vaste inrichtingen) die gevestigd zijn in een belastingparadijs, of de betaling gebeurt op bankrekeningen die door dergelijke personen worden aangehouden (of door kredietinstellingen die gevestigd zijn in belastingparadijzen);

én

  • Het totaalbedrag van de betalingen is tijdens het belastbaar tijdperk hoger dan 100.000 euro.

Belangrijk is dat het totaalbedrag niet per land of per begunstigde geldt, maar dat alle landen en begunstigden samen moeten worden bekeken. Wanneer er bijvoorbeeld doorheen het belastbaar tijdperk voor 60.000 euro betalingen geweest zijn aan Panama en 50.000 euro aan Turkije, dan moet het formulier 275 F ingevuld worden.

Wat is een belastingparadijs?

Een land geldt als een belastingparadijs als het:

  • Door het Mondiaal Forum is aangemerkt als een Staat die niet effectief of substantieel de standaard op het gebied van de uitwisseling van inlichtingen op verzoek toepast (de zogenaamde OESO-lijst);
  • Voorkomt op de lijst van Staten zonder of met een lage belasting;
  • Voorkomt op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden.

Aangeven via het formulier 275 F

Wanneer uw vennootschap betalingen heeft gedaan aan deze landen, dan moeten de kwalificerende betalingen aangegeven worden via het formulier 275 F. Dit formulier dient bijgevoegd te worden bij de aangifte vennootschapsbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting/BNI.

Het formulier correct invullen is van uiterst belang. Als dit niet wordt gedaan of als er onvoldoende informatie wordt opgenomen, kan de fiscus de kost fiscaal verwerpen.

Heeft u vragen over de aangifteplicht bij betalingen aan belastingparadijzen? Neem dan zeker contact op met onze experten.

Deel dit artikel

Els Van Eenhooge

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.