/

/

enkele btw-wijzigingen dankzij het energieakkoord

Tax & Legal
24 maart 2022

door Dries Torreele en Emiel Vanhée

Enkele btw-wijzigingen dankzij het energieakkoord

In het kader van het energieakkoord dat de regering heeft gesloten op 18 maart. werden een aantal maatregelen genomen op het vlak van de btw. Wij zetten ze voor u kort op een rij.

Enkele btw-wijzigingen dankzij het energieakkoord

Btw-tarief 6% voor afbraak en heropbouw verlengd tot 31 december 2023

Sinds 1 januari 2021 werd het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen uitgebreid naar het ganse grondgebied. Deze regeling is zowel van toepassing voor private bouwheren die een eigen woning afbreken en heropbouwen als voor projectontwikkelaars die een gebouw slopen op een bepaald perceel en vervolgens op ditzelfde perceel nieuwe woningen of appartementen bouwen.

Het was initieel de bedoeling de uitbreiding van het verlaagd tarief te beperken tot de jaren 2021 en 2022, maar aangezien er meer nood is naar energiezuinige woningen werd beslist dit te verlengen tot eind 2023.

Voor omgevingsvergunningen die worden ingediend vanaf 1 juli 2023 zal de toepassing van het verlaagd tarief beperkt worden tot 25% van het in de aanvraag vermelde bedrag van de werken. Dit om te vermijden dat eind 2023 nog overdreven voorschotfacturen uitgereikt zouden worden, om het tarief maximaal te benutten. De belastingplichtige kan wel altijd tegenbewijs leveren door aan te tonen dat het gefactureerde bedrag overeenstemt met de effectief uitgevoerde werken tegen 31 december 2023.

Btw-tarief 6% voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen

Vanaf 1 april 2022 tot eind 2023 wordt het tarief van 6% ook mogelijk voor levering met installatie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in woningen die nog geen 10 jaar in gebruik werden genomen.

Voorheen was het tarief van 6% in het kader van een renovatie afhankelijk van de ouderdom van de woning en was er dus een getekend attest (dat zal verdwijnen vanaf 1 juli 2022, lees er meer over hier) van de bouwheer nodig waarin deze bevestigde dat de woning effectief ouder was dan 10 jaar. Deze maatregel zorgt er nu voor dat ook in nieuwbouwwoningen en recentere woningen dergelijke investeringen kunnen gebeuren tegen het verlaagd btw-tarief.

Btw-tarief van 6% voor levering van elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten

Om de impact van de stijgende gasprijzen op de huishoudens te beperken werd beslist het btw-tarief te verlagen van 21% naar 6% voor leveringen van aardgas en warmte via warmtenetten van 1 april 2022 tot en met 30 september 2022. Deze verlaging is enkel van toepassing op residentiële contracten. Het reeds eerder verlaagde tarief van 6% voor levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten werd eveneens verlengd tot en met 30 september 2022.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Certified Tax Advisor dries.torreele@vdl.be

Emiel Vanhée

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.