/

/

naar een ecologisch wagenpark... met behulp van de fiscaliteit?

Tax & Legal
21 februari 2022

door Dries Torreele

Naar een ecologisch wagenpark... met behulp van de fiscaliteit?

Om ondernemingen ertoe aan te zetten te investeren in minder vervuilende (lees: elektrische) wagens, wijzigt de autofiscaliteit stapsgewijs met diverse incentives. In december werd de verzamelwet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit gepubliceerd. Wij bespreken 3 belangrijke wijzigingen.

Naar een ecologisch wagenpark... met behulp van de fiscaliteit?

Aftrek van autokosten

Het regime dat van toepassing is op de auto in kwestie, zal afhangen van het moment van de aankoop, huur of leasing van het voertuig. U houdt daarbij best rekening met de datum van bestelling van de wagen, en dus niet met de leveringsdatum. De huidige aftrekregels blijven onverminderd van toepassing voor bestaande lease contracten en auto’s in eigendom.

 • Aankoop tot en met 30 juni 2023
  De bestaande aftrekregels blijven van toepassing.
 • Aankoop tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025
  De maximale aftrek voor CO2-uitstotende wagens (inclusief hybride wagens) zal stelselmatig afgebouwd worden als volgt:
  • 75% vanaf aanslagjaar 2026 
  • 50% vanaf aanslagjaar 2027 
  • 25% vanaf aanslagjaar 2028
  • 0% vanaf aanslagjaar 2029
 • Aankoop vanaf 1 januari 2026
  De aftrek van kosten m.b.t. bedrijfswagens die CO2 uitstoten, wordt volledig geschrapt. Vanaf die datum genieten dus enkel nog wagens die geen CO2 uitstoten (elektriciteit/waterstof) van een fiscale kostenaftrek.
 • Gedurende de volgende jaren blijft een CO2-neutrale wagen dus voor 100% aftrekbaar, maar het voordeel zal worden ingeperkt voor wagens die worden aangekocht vanaf 2027. Afhankelijk van het jaar van aankoop zal de aftrek dalen als volgt: 
  • 2027: 95% 
  • 2028: 90% 
  • 2029: 82,5% 
  • 2030: 75% 
  • Vanaf 2031: 67,5%

Investeringen in laadstations

Logischerwijze moet men bij het aanmoedigen van het gebruik van elektrische wagens ook inzetten op de voorzieningen die daarmee gepaard gaan, zoals efficiënte en voldoende laadstations. De maatregelen daarrond zijn verschillend voor particulieren enerzijds en ondernemingen anderzijds. Wanneer een particulier (tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024) overgaat tot de aankoop en installatie van een laadstation thuis, zal hij recht hebben op een belastingvermindering van maximaal 1.500 euro. Om ervoor te zorgen dat particulieren zo snel mogelijk overgaan tot de investering, zal de belastingvermindering stelselmatig dalen in de tijd: 

 • tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: 45%
 • tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023: 30%
 • tussen 1 januari 2024 en 31 augustus 2024: 15% 

Ondernemingen kunnen genieten van een verhoogde kostenaftrek en worden er vooral toe aangezet om laadstations voor elektrische wagens te installeren die voor het publiek toegankelijk zijn. Het moet m.a.w. gaan om laadstations op publieke parkeerterreinen van bijvoorbeeld winkelcentra, supermarkten, kantoren, etc. Het laadstation moet vrij toegankelijk zijn voor het publiek, zowel tijdens de normale openingstijden als daarbuiten. Ook voor de ondernemingen neemt de kostenaftrek af naarmate de investering op een later moment plaatsvindt: 

 • tussen 1 september 2021 en 31 december 2022: 200%
 • tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024: 150%

Groene vrachtwagens en tank- en laadinfrastructuur

Naast de wijzigingen specifiek voor bedrijfswagens, voorziet de wet ook in een extra verhoogde investeringsaftrek bij de aankoop van koolstofemissievrije vrachtwagens, tankinfrastructuur voor blauwe, groene en turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur. De investeringsaftrek bedraagt normaliter 13,5%, maar er wordt voorzien in een bijkomende verhoging (die ook hier jaarlijks afneemt) afhankelijk van het jaar van de investering:

 • 2022 en 2023: 21,5% 
 • 2024: 16% 
 • 2025: 10,5% 
 • 2026: 5% 

Voordeel van alle aard?
Belangrijk is nog dat er niet werd gesleuteld aan de berekening van het voordeel van alle aard. Vanaf 2022 stijgt het voordeel van alle aard wel, omdat één van de factoren voor de berekening van het voordeel een jaarlijks te bepalen referentie-CO2-uitstoot is. Hoe lager die referentie-uitstoot, hoe hoger het voordeel van alle aard. Door de inschrijving van steeds meer elektrische wagens zal dat de komende jaren nog verder blijven dalen, net zoals de gemiddelde (referentie)uitstoot.

Steunmaatregelen?
Naast de verschillende fiscale maatregelen zijn er voor bedrijven die inzetten op milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen ook steunmaatregelen vanuit de Vlaamse overheid. Met de Ecologiepremie+ kunnen bedrijven een subsidie ontvangen voor onder andere: lichte vrachtvoertuig (max 3.5 ton) op CNG, vrachtwagen (groter dan 3.5 ton) op CNG of LNG, transportmiddel met als aandrijving een brandstofcelsysteem op waterstof, tankinfrastructuur (CNG, LNG, waterstof), elektrisch laadstation met een omvormvermogen van groter dan 50 kW, elektrische/ CNG hoge druktrailer, het plaatsen van roetfilters in bestaande zware voertuigen. Deze subsidie is zowel voor kmo’s als grote ondernemingen en moet aangevraagd worden vooraleer de investering gebeurt. Afhankelijk van de technologie en de grootte van de aanvragende onderneming kan de subsidie tussen de 3% en 55% van het investeringsbedrag bedragen.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.