/

/

snellere betaling bij handelstransacties

Tax & Legal
07 februari 2022

door Evelien Callewaert

Snellere betaling bij handelstransacties

Sinds 1 februari 2022 mag de contractuele betalingstermijn tussen ondernemingen nog maximaal 60 dagen bedragen. Een wetswijziging aan de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand sluit een aantal achterpoortjes, waardoor leveranciers niet langer als kredietinstelling kunnen dienen voor hun klanten. Elke onderneming kan zich verzetten tegen een langere betalingstermijn van 60 kalenderdagen gezien het nu verboden is om deze termijn contractueel nog te verlengen, ongeacht of u een kmo bent.

Snellere betaling bij handelstransacties

Daarnaast is het niet langer mogelijk om de ontvangstdatum van de factuur – waardoor de betalingstermijn kunstmatig wordt verlengd – contractueel te bepalen.  De betalingstermijn begint steeds te lopen vanaf ontvangst van de factuur of ontvangst en/of aanvaarding van de goederen/diensten.

Waar vroeger een termijn van 30 dagen ter controle van de conformiteit van de geleverde goederen en/of dienst werd geplakt voor de start van de betalingstermijn om zo de betalingstermijn te rekken, bepaalt de wet nu uitdrukkelijk dat deze controle- en verificatietermijn binnen de maximale termijn van 60 dagen valt.

Ten slotte schrijft de wet eveneens voor dat de openstaande schuld automatisch wordt verhoogd met intresten en een forfaitaire vergoeding van 40 euro. Vroeger liet de wet de keuze hiertoe aan de schuldeiser. Contractuele afspraken in strijd met deze wetgeving leiden tot de nietigheid van deze clausules, met als gevolg dat de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt en de interesten beginnen te lopen op dag 31.

Heeft u vragen hierover of wenst u nazicht van uw algemene voorwaarden? Neem dan zeker contact op met één van onze experten via onderstaand formulier.

Deel dit artikel

Evelien Callewaert

Senior Advisor Legal evelien.callewaert@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.