x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Zo geniet u van een belastingvrijstelling voor het diensthoofd export of IKZ

Dit artikel werd geschreven door Stephanie Vanmarcke, Eline Delerue.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
Zo geniet u van een belastingvrijstelling voor het diensthoofd export of IKZ
Wie een bijkomend personeelslid aanwerft dat voltijds tewerkgesteld wordt in België, kan genieten van een vrijstelling van winsten voor een bedrag van 15.360 euro (aanslagjaar 2017). Het gaat hier om werknemers die actief zijn binnen één van de twee volgende categorieën:

  • Diensthoofd van de uitvoer
  • Diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg

Het diensthoofd van de uitvoer is verantwoordelijk voor de prospectie van de buitenlandse markten en de contacten met het cliënteel. Het voordeel van de maatregel wordt voorbehouden aan één persoon per onderneming, zijnde het hoofd of de verantwoordelijke van de exportdienst.

Het diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg zorgt ervoor dat er in het bedrijf een systeem van kwaliteitszorg geïmplementeerd en onderhouden wordt.

Om van de belastingvrijstelling te kunnen genieten, moet u aan een aantal verschillende administratieve formaliteiten voldoen. Eerst en vooral moet u bij het Agentschap voor buitenlandse handel een aanvraagformulier indienen voor de vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor uitvoer of IKZ. Dit formulier moet ingediend worden binnen de drie maanden vanaf de laatste dag van het belastbaar tijdperk. De aanvraag voor dit attest moet vergezeld zijn van een kopie van het arbeidscontract, het curriculum vitae en een verslag van de uitgevoerde taken door het hoofd van de exportdienst tijdens het betreffende aanslagjaar.

Vervolgens moet men jaarlijks binnen de drie maanden na het afsluiten van het belastbare tijdperk het bewijs leveren dat het bijkomend aangeworven personeelslid nog steeds in dienst is. Dit attest wordt voorgelegd samen met de aangifte vennootschapsbelasting. Daarnaast moet een bijkomend formulier bij de aangifte gevoegd worden.

Wilt u meer weten of hebt u hulp nodig bij het aanvragen van deze vrijstelling, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Wij zijn ook actief in volgende sectoren

Deze lijst bevat slechts enkele van onze gespecialiseerde sectoren. Klik hier voor de volledige lijst.

Meer nieuws

Wordt de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen ingeperkt?
recent inzicht

Wordt de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen ingeperkt?

De wet van 1 juli 2016 heeft de btw-regeling grondig gewijzigd voor de 'kostendelende verenigingen' of 'zelfstandige groeperingen'. Recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie lijkt het toepassingsgebied van deze vrijstelling echter te beperken.

Het nieuwe insolventierecht: enkele kernpunten
recent inzicht

Het nieuwe insolventierecht: enkele kernpunten

Recent verscheen de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht (of WER) een nieuw boek XX toevoegt. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Het nieuwe erfrecht
recent inzicht

Het nieuwe erfrecht

Onze huidige wetgeving met betrekking tot het erfrecht voldoet niet meer aan de hedendaagse realiteit. Er werd daarom voorzien in een hervorming van ons erfrecht.

Nieuwe regels omtrent cashbetalingen
recent inzicht

Nieuwe regels omtrent cashbetalingen

Als ondernemer komt u ongetwijfeld wel eens in aanraking met cashbetalingen. Maar welk bedrag mag u nu eigenlijk cash ontvangen?

Facultatief stelsel om vastgoed met btw te verhuren gaat dan toch niet door?
recent inzicht

Facultatief stelsel om vastgoed met btw te verhuren gaat dan toch niet door?

De aangekondigde fiscale maatregel in het Zomerakkoord om onroerende verhuur toch aan btw te onderwerpen, gaat wellicht toch niet door.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren