x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Voordeel van alle aard gratis woonst strijdig met gelijkheidsbeginsel

Dit artikel werd geschreven door Eline Delerue, David Dejaegher.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De berekening van het VAA betreffende het gratis ter beschikking krijgen van een onroerend goed
Het voordeel van alle aard voor gratis bewoning wordt berekend volgens een formule vastgelegd in artikel 18 ยง 3, 2 KB/WIB 1992. Dit artikel maakt een onderscheid tussen het feit of het onroerend goed ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijke persoon dan wel door een rechtspersoon. Hierdoor ontstaat er een verschil in het bedrag waarop de belastingplichtige wordt belast. Wanneer een belastingplichtige namelijk een onroerend goed ter beschikking krijgt van een rechtspersoon, bedraagt het bedrag van het voordeel van alle aard 3,8 keer zoveel als dat van een belastingplichtige die een onroerend goed met een zelfde KI heeft verkregen van een natuurlijke persoon.

Het Hof van Beroep van Gent heeft in het arrest van 24 mei 2016 geoordeeld dat er bij de berekening van het voordeel van alle aard sprake is van discriminatie. Aangezien de fiscus geen objectieve en redelijke verantwoording kon geven voor de reden dat er een onderscheid werd gemaakt in de berekening, oordeelde het Hof dat de wet indruist tegen het gelijkheidsbeginsel.

Recent kwam het Hof van Beroep van Antwerpen in haar arrest van 24 januari 2017 tot dezelfde conclusie, met name dat er geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor het onderscheid en dat er aldus strijdigheid is met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel. De hogere waardering mag dus niet worden toegepast.

Voor de toepassing van deze uitspraken in uw dossier, kunt u steeds contact opnemen met uw relatiebeheerder of via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Heeft u jarenlang te veel roerende voorheffing betaald op buitenlandse dividenden?

Het Hof van Cassatie oordeelde dat er een minimale verrekening van 15 procent moet worden toegekend in een Belgisch-Franse situatie. De toepassing van deze minimumverrekening blijkt een stuk voordeliger voor de Belgische particuliere belegger.

Prof DV.jpg

Onze nieuwste Vandelanotte News is er!

De nieuwste editie van onze Vandelanotte News staat in het teken van het Zomerakkoord. En dat lichten onze specialisten in deze editie maar al te graag toe.

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk
recent inzicht

Associëren in theorie en in de artsenpraktijk

U wenst samen te werken met een collega? U wenst uw praktijk op termijn over te laten aan een startend arts? Dan is het misschien hoog tijd om een associatie op te richten.

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd
recent inzicht

Aangifteformulier belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) voor aanslagjaar 2017 gepubliceerd

Op 4 september 2017 werd het koninklijk besluit van 30 augustus 2017 gepubliceerd tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016).

startup-photos.jpgSubsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid
recent inzicht

Subsidies voor innovatieve opleidingen, reorganisaties of duurzaam loopbaanbeleid

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceerde onlangs drie nieuwe oproepen in Vlaanderen. Via subsidies uit het ESF-programma wil de Vlaamse overheid organisaties ditmaal stimuleren om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren