x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Voordeel van alle aard gratis woonst strijdig met gelijkheidsbeginsel

Dit artikel werd geschreven door Eline Delerue, David Dejaegher.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De berekening van het VAA betreffende het gratis ter beschikking krijgen van een onroerend goed
Het voordeel van alle aard voor gratis bewoning wordt berekend volgens een formule vastgelegd in artikel 18 ยง 3, 2 KB/WIB 1992. Dit artikel maakt een onderscheid tussen het feit of het onroerend goed ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijke persoon dan wel door een rechtspersoon. Hierdoor ontstaat er een verschil in het bedrag waarop de belastingplichtige wordt belast. Wanneer een belastingplichtige namelijk een onroerend goed ter beschikking krijgt van een rechtspersoon, bedraagt het bedrag van het voordeel van alle aard 3,8 keer zoveel als dat van een belastingplichtige die een onroerend goed met een zelfde KI heeft verkregen van een natuurlijke persoon.

Het Hof van Beroep van Gent heeft in het arrest van 24 mei 2016 geoordeeld dat er bij de berekening van het voordeel van alle aard sprake is van discriminatie. Aangezien de fiscus geen objectieve en redelijke verantwoording kon geven voor de reden dat er een onderscheid werd gemaakt in de berekening, oordeelde het Hof dat de wet indruist tegen het gelijkheidsbeginsel.

Recent kwam het Hof van Beroep van Antwerpen in haar arrest van 24 januari 2017 tot dezelfde conclusie, met name dat er geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor het onderscheid en dat er aldus strijdigheid is met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel. De hogere waardering mag dus niet worden toegepast.

Voor de toepassing van deze uitspraken in uw dossier, kunt u steeds contact opnemen met uw relatiebeheerder of via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Nieuwe mogelijkheid tot extra pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap
recent inzicht

Nieuwe mogelijkheid tot extra pensioenopbouw voor zelfstandigen zonder vennootschap

De federale regering engageerde zich om de tweede pensioenpijler net zo toegankelijk te maken voor zelfstandigen zonder of mét vennootschap. Hiervoor werd een nagelnieuw pensioenvehikel opgericht: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Vandelanotte kiest voor e-signing
recent inzicht

Vandelanotte kiest voor e-signing

Het digitaal ondertekenen van documenten maakt uw leven als ondernemer een stuk eenvoudiger. Daarom koos ook Vandelanotte resoluut voor deze manier van werken. We vertellen u er meer over.

Hervorming verkooprecht voor aankoop gezinswoning in Vlaanderen
recent inzicht

Hervorming verkooprecht voor aankoop gezinswoning in Vlaanderen

De Vlaamse regering kondigde recent een hervorming aan omtrent het verkooprecht voor de aankoop van de gezinswoning. Wij geven hierbij alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Federatie Vrije Beroepen haalt slag thuis in strijd om vrijstelling billijke vergoeding
recent inzicht

Federatie Vrije Beroepen haalt slag thuis in strijd om vrijstelling billijke vergoeding

De Federatie Vrije Beroepen heeft er jarenlang voor gestreden en nu is het zo ver: vrije beroepers moeten, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal.

Vereenvoudigde innovatiesteun: focus op een goeie businesscase
recent inzicht

Vereenvoudigde innovatiesteun: focus op een goeie businesscase

De Vlaamse overheid voorziet heel wat maatregelen om innovatie in ons land aan te moedigen. Die maatregelen zijn sinds januari echter een pak vereenvoudigd. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren