x
OPGELET! Omwille van werken is onze parking in Kortrijk vanaf 11 september 2017 onbereikbaar. Parkeren kan op de gereserveerde plaatsen aan de ingang van het Ibis Hotel. Onze excuses voor het ongemak.
x

Voordeel van alle aard gratis woonst strijdig met gelijkheidsbeginsel

Dit artikel werd geschreven door Eline Delerue, David Dejaegher.
Contacteer ons voor meer info op contact@vandelanotte.be.
De berekening van het VAA betreffende het gratis ter beschikking krijgen van een onroerend goed
Het voordeel van alle aard voor gratis bewoning wordt berekend volgens een formule vastgelegd in artikel 18 ยง 3, 2 KB/WIB 1992. Dit artikel maakt een onderscheid tussen het feit of het onroerend goed ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijke persoon dan wel door een rechtspersoon. Hierdoor ontstaat er een verschil in het bedrag waarop de belastingplichtige wordt belast. Wanneer een belastingplichtige namelijk een onroerend goed ter beschikking krijgt van een rechtspersoon, bedraagt het bedrag van het voordeel van alle aard 3,8 keer zoveel als dat van een belastingplichtige die een onroerend goed met een zelfde KI heeft verkregen van een natuurlijke persoon.

Het Hof van Beroep van Gent heeft in het arrest van 24 mei 2016 geoordeeld dat er bij de berekening van het voordeel van alle aard sprake is van discriminatie. Aangezien de fiscus geen objectieve en redelijke verantwoording kon geven voor de reden dat er een onderscheid werd gemaakt in de berekening, oordeelde het Hof dat de wet indruist tegen het gelijkheidsbeginsel.

Recent kwam het Hof van Beroep van Antwerpen in haar arrest van 24 januari 2017 tot dezelfde conclusie, met name dat er geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor het onderscheid en dat er aldus strijdigheid is met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel. De hogere waardering mag dus niet worden toegepast.

Voor de toepassing van deze uitspraken in uw dossier, kunt u steeds contact opnemen met uw relatiebeheerder of via contact@vdl.be.

Dit artikel werd geschreven door

Meer nieuws

Aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen: OESO-lijst geüpdatet
recent inzicht

Aangifteplicht voor betalingen aan belastingparadijzen: OESO-lijst geüpdatet

Betalingen in zogenaamde 'belastingparadijzen' moeten via een apart formulier bij de aangifte vennootschapsbelasting gemeld worden. De OESO-lijst met landen werd echter geüpdatet.

Vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?
recent inzicht

Vandaag nog investeren... of beter volgend jaar?

Om kmo's een duwtje in de rug te geven werd in het Zomerakkoord beslist om het tarief van de investeringsaftrek tijdelijk te verhogen van 8 procent naar 20 procent.

Kwartaalaangiften btw? Vergeet het decembervoorschot niet!
recent inzicht

Kwartaalaangiften btw? Vergeet het decembervoorschot niet!

Sinds 1 april 2017 moeten btw-kwartaalindieners niet langer voorschotten betalen. Om de gelijkheid tussen maandaangevers en kwartaalindieners te garanderen, moeten kwartaalindieners wél een decembervoorschot betalen. Dit kan op twee manieren.

Transfer Pricing - indieningsdatum master file verlengd
recent inzicht

Transfer Pricing - indieningsdatum master file verlengd

Graag informeren wij u dat de Belgische fiscale administratie een uitstel heeft verleend tot 31 maart 2018 voor het neerleggen van de master file met betrekking tot aanslagjaar 2018.

Waarom u best nu nog een backservice in uw IPT overweegt
recent inzicht

Waarom u best nu nog een backservice in uw IPT overweegt

Onder invloed van een aantal andere verwachte maatregelen van het Zomerakkoord valt een inhaalbijdrage of backservice in uw Individuele Pensioentoezegging (IPT) of groepsverzekering in 2017 zeker te overwegen.

Volledig overzicht>
Vandelanotte Aalst
AalstGentse Steenweg 55
T: +32 53 72 95 00
Vandelanotte Antwerpen
AntwerpenHerentalsebaan 71-75
T: +32 3 320 97 97
Vandelanotte Brugge
BruggeTorhoutse Steenweg 250
T: + 32 50 39 28 75
Vandelanotte Brussel
BrusselEsplanade 1/85
T: +32 2 427 44 53
Vandelanotte Gent
GentBijenstraat 22
T: +32 9 381 51 81
Vandelanotte Kortrijk
KortrijkPresident Kennedypark 1a
T: + 32 56 43 80 60
Vandelanotte Tournai
TournaiAvenue de Maire 101
T: +32 69 22 64 95
Zele
ZeleNachtegaalstraat 8/w5
T: +32 52 21 85 07
Menu
Taalkeuze
nlfren