/

/

« omgekeerd duolegaat met bepaalbaar bedrag »: vlabel kiest de kant van de belastingplichtige

06 July 2016

by Stefanie Defrancq

« Omgekeerd duolegaat met bepaalbaar bedrag »: Vlabel kiest de kant van de belastingplichtige

Share this item

Stefanie Defrancq

Disclaimer
In our opinions, we rely on current legislation, interpretations and legal doctrine. This does not prevent the administration from disputing them or from changing existing interpretations.