Kies uw taal:

Willem De Bock Manager Risk Management

Recente artikelen van Willem De Bock
Vastgoedfinanciering via de 2de pensioenpijler
Nieuws 13 mei 2021
Wanneer u start met de financiering van een privévastgoedproject, denkt u wellicht aan eigen inbreng en een klassieke financiering. U kunt echter ook beroep doen op uw groepsverzekering, Individuele Pensioentoezegging (IPT) of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Deze contracten kunnen weliswaar pas uitgekeerd worden bij pensionering. De mogelijkheid bestaat om de opgebouwde, of zelfs nog op te bouwen, pensioenkapitalen reeds aan te wenden voor de financiering van een onroerend goed. U kunt een voorschot nemen op de reeds opgebouwde reserves of het eindkapitaal van uw polis belenen. lees meer ...
Dit moet u weten over bestuurdersaansprakelijkheid
Nieuws 7 april 2021
Bestuurder zijn van een vennootschap of vzw gaat gepaard met belangrijke verantwoordelijkheden. U voert handelingen uit die de vennootschap verbindt. Een fout of nalatigheid tijdens de uitoefening van de functie kan zware gevolgen hebben en schade met zich meebrengen. Bovendien kan u persoonlijk gehouden worden om die schade te vergoeden, waardoor uw privévermogen in het gedrang kan komen. lees meer ...
De omzetverzekering: bescherm uw vennootschap tegen omzetverlies
Nieuws 8 mei 2020
De coronacrisis heeft een zware impact op de omzet van heel wat bedrijven en zelfstandigen. Jammer genoeg bestaat er vandaag geen verzekering om dat verlies op te vangen. Als ondernemer kunt u zich wel verzekeren tegen het omzetverlies wanneer u als zaakvoerder zelf zou uitvallen. lees meer ...