Kies uw taal:

Lieven Goossens Jurist

Recente artikelen van Lieven Goossens
Het mobiliteitsbudget is bijna een feit
Nieuws 7 maart 2019
In een eerder artikel wezen wij u al op het gegeven dat de wetgever werk maakte van de invoering van een mobiliteitsbudget. Dit wetsvoorstel dateert reeds van 3 april 2018. Inmiddels werd de volledige wettelijke procedure doorlopen en kan de publicatie van de wet betreffende de invoering van het mobiliteitsbudget in het Belgisch Staatsblad eerstdaags verwacht worden. Vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad, zal er effectief gebruikt gemaakt kunnen worden van het mobiliteitsbudget. lees meer ...
Nieuwe procedure “single permit” van start sinds 1 januari 2019
Nieuws 17 januari 2019
In een vorig artikel vertelden we u al dat de gewesten en de federale staat werk maakten van de invoering van de zogenaamde “single permit”. Deze “single permit” betreft de gecombineerde vergunning waarmee een derdelander in België kan verblijven en werken. De procedure werd intussen volledig uitgewerkt en is sinds 1 januari 2019 van kracht in België. Hiermee heeft België de Richtlijn 2011/98/EU eindelijk omgezet. lees meer ...
Scholingsbeding: loondrempel afgeschaft voor opleidingen tot knelpuntberoep
Nieuws 8 november 2018
Vanaf 10 november 2018 wordt de minimumloondrempel voor opleidingen voor knelpuntberoepen afgeschaft. Deze beslissing is het gevolg van de zogenaamde flexibiliteitsdeal voor de arbeidsmarkt. In dit kader deblokkeerde de regering een aantal wetsvoorstellen, waaronder ook het scholingsbeding. lees meer ...