Kies uw taal:

Lieselot Evens Senior Consultant Tax & Legal

Recente artikelen van Lieselot Evens
Aangeven buitenlandse rekeningen aan het Centraal aanspreekpunt (CAP)
Nieuws 19 mei 2015
De nieuwe aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) werd op 10 april 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. lees meer ...
Bedrijfsleiders - Het tantième: interessant of opletten voor fiscus?
Nieuws 18 september 2014
Fiscale Wenken nr. 2014/30 Een vennootschap kan op verschillende manieren vergoedingen uitkeren aan haar bedrijfsleiders. Zo kan er onder andere een managementvergoeding, bedrijfsleidersbezoldiging, een dividend (indien de bedrijfsleider ook aandeelhouder is) of een tantième worden uitgekeerd. Dit laatste is net zoals een dividend, een soort winstuitkering, die niet zozeer verbonden is aan specifieke prestaties van de bedrijfsleider. In dit artikel bespreken we de huidige regels en de recente rechtspraak die het mogelijk maken om dergelijke vergoedingen correct uit te keren. lees meer ...
Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit
Nieuws 28 maart 2014
Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel vermogen van de Belg. Zo moet de belastingplichtige sinds geruime tijd, indien hij over een rekening in het buitenland beschikt, dit in de aangifte personenbelasting aangeven. Vanaf aanslagjaar 2013 werd deze aangifteplicht uitgebreid met levensverzekeringen in het buitenland. Vanaf aanslagjaar 2014 wordt de aangifteplicht verder aangevuld met de meldplicht voor juridische constructies in het buitenland waarvan de belastingplichtige oprichter of begunstigde is. lees meer ...