Kies uw taal:

Ellen Verstraete Senior Manager Social Legal

Recente artikelen van Ellen Verstraete
Hoe voldoen aan de klokkenluidersregelgeving in de private sector?
Nieuws 13 februari 2023
De Klokkenluidersregelgeving is een set van beschermingsmaatregelen die medewerkers beschermen tegen represailles, als zij informatie over inbreuken op specifieke wetgeving of illegale activiteiten binnen hun organisatie melden. Deze regelgeving is ontworpen om de integriteit van bedrijven te beschermen. Maar hoe moet u als bedrijf in de private sector voldoen aan deze klokkenluidersregelgeving? We leggen het graag voor u uit. lees meer ...
Zaterdag niet langer een werkdag? Ja, maar niet in alle contexten
Nieuws 26 januari 2023
In een vorig artikel informeerden wij u over de Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek. Daarin werd bepaald dat werkdagen alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen zijn (artikel 1.7). Maar deze wet geldt niet in alle contexten. We lichten dit graag voor u toe. lees meer ...
De impact van de nieuwe wet over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden op uw HR-beleid
Nieuws 10 januari 2023
Op 10 november 2022 is er een nieuwe wet over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden, die een omzetting is van een Europese richtlijn. Deze wet bepaalt dat specifieke informatie van individuele of collectieve aard aan de werknemer moet worden verstrekt. De wet voorziet ook in een aantal nieuwe minimumvereisten omtrent de arbeidsvoorwaarden voor werknemers. We leggen het graag voor u uit. lees meer ...