Kies uw taal:
Seminarie

Carl Van Biervliet spreekt

-
Carl Van Biervliet spreekt
 • +beperkte aftrekbaarheid brandstofkosten;
 • +nieuwe schalen voor aftrekbaarheid autokosten in de vennootschapsbelasting;
 • +nieuwe berekeningswijze voordelen alle aard personenwagens;
 • +hoger voordeel verwarming en elektriciteit;
 • +uniformisering definitie kleine vennootschap (art. 15 W. Venn en art. 215 WIB);
 • +plafonering tarief notionele interestaftrek;
 • +oplijstingen van betalingen aan belastingparadijzen;
 • +nieuwe belastingvermindering energielage woningen en nulenergiewoningen;
 • +nieuwe steunmaatregelen voor landbouw;
 • +investeringsaftrek voor beveiliging van bedrijfsvoertuigen;
 • +nieuwe stimuli voor aanschaf en gebruik van elektrische voertuigen;
 • +daling van het beroepskostenforfait van bedrijfsleiders;
 • +géén negatieve indexering;
 • +maaltijdcheques, sport - en cultuurcheques en ecocheques;
 • +verhoging participatievoorwaarde dbi;
 • +btw op grond bij nieuwbouwwoning;
 • +btw en horeca;
 • +tijdelijke wijziging voorwaarden successievrije vererving familiale ondernemingen

Voor wie?

Het seminarie richt zich tot zij die als boekhouder, accountant, of medewerker in de administratie van bedrijven werkzaam zijn en ook tot bedrijfsleiders die op de hoogte wensen te zijn van deze nieuwe fiscale maatregelen.

Inschrijven?
De deelnamekost bedraagt 75 eur, excl. BTW per persoon. In deze prijs zijn de dranken, de syllabus en de deelname aan de receptie inbegrepen.

Inschrijven gebeurt eenvoudigweg door het klikken op de knop 'Inschrijven' en dit uiterlijk op 31 januari 2010. Uw inschrijving wordt definitief na overschrijving van € 90,75 (per persoon) op volgende rekening nummer op naam van Vandelanotte Services BVBA : KBC BE17 4685 3570 7121 met vermelding van SEM04022010 en uw naam.

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de factuur. Annuleren kan enkel schriftelijk (per mail of per fax) min. 2 dagen voor de aanvang van het seminarie. Zoniet blijft het volledige bedrag van de factuur verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich evenwel door een andere persoon laten vervangen.

Dit seminarie is erkend door het IBR en het IAB onder het nummer B0018/2009. Een attest van deelname van 1,5 uur wordt overhandigd na het seminarie.