Kies uw taal:
Nieuws 21 juni 2013 Door Linda Van de Walle, Ellen Verstraete en Anneleen Wydooghe

Optimaliseer uw loonkost: maak gebruik van de diverse kostenbesparende maatregelen

 • +Doelgroepen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt zoals laag- en gemiddeld geschoolde werknemer van 54+ en lage lonen van jongere en oudere werknemers van 400 tot 1.500 euro/kwartaal;
 • +Mentors van 800 euro/kwartaal;
 • +Aanwerving langdurig werklozen van 400 tot 1.000 euro/kwartaal;
 • +Eerste drie aanwervingen tot 1.500 euro/kwartaal.

Daarnaast voorziet de overheid in een vrijstelling van doorstorting aan de fiscus van de ingehouden bedrijfsvoorheffingin volgende gevallen:
 • +overwerk dat recht geeft op een toeslag;
 • +de werknemers en onderzoekers in het kader van het wetenschappelijk onderzoek;
 • +ploegen- en nachtarbeid. Ook inzake de directe loonkost zijn tal van loonsubsidies voorzien, onder meer voor volgende gevallen:
  • +aanwerving van langdurig werklozen: tegemoetkoming tot 500 euro/maand;
  • +aanwerving van een persoon met een handicap: tegemoetkoming tot 60% van het loon;
  • +aanwerving van een niet-werkende en werkzoekende 50+: tegemoetkoming tot 50% van het loon;
  • +een loonsubsidie van 50% voor invoegwerkgevers die als maatschappelijk verantwoord ondernemer langdurig werklozen een kans willen geven op een volwaardige tewerkstelling.

Wanneer deze werkgevers daarenboven de erkenning als inschakelingsbedrijf aanvragen kunnen zij genieten van een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor het deel van de winst dat ze in het vermogen houden. Voor wie bewust omgaat met zijn personeelsbeleid, voorziet de overheid met andere woorden reeds tal van mogelijkheden om kosten te besparen op vlak van de tewerkstelling van uw medewerkers.

Wanneer u hierover meer informatie wenst te ontvangen, kunt u uiteraard steeds een beroep doen op Vandelanotte Employment & Benefits

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Linda Van de Walle
Linda Van de Walle
Ellen Verstraete
Ellen Verstraete
Anneleen Wydooghe
Anneleen Wydooghe