Kies uw taal:
Nieuws 1 oktober 2013 Door Dries Torreele

Nieuwe circulaire btw-aftrek bedrijfswagens

A. Definitie voertuigen

B. Uitbreiding Forfait 35%: 1 wagen is voldoende

C. Lichte vrachtwagens (4e methode)

  • +Wanneer deze vrachtwagens overwegend worden gebruikt voor goederenvervoer in het kader van een economische activiteit: algemeen forfait van 85%
  • +Voor de fiscale lichte vrachtwagens die niet aan deze voorwaarde voldoen wordt de aftrek bepaald volgens een algemeen forfait van 35%.

De belastingplichtige is niet verplicht om deze vierde methode toe te passen maar indien hij er voor kiest moet ze worden toegepast op alle fiscale lichte vrachtwagens in zijn vloot en voor minstens vier opeenvolgende kalenderjaren.

Voor lichte vrachtwagens die uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt, moet de btw-aftrek niet worden beperkt. 'Onbeduidend' privégebruik is zelfs toegestaan. Hierover kan een akkoord gesloten worden met de Administratie (dit geldt ook voor andere bedrijfswagens).

D. Woon-werkverkeer

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Dries Torreele
Dries Torreele