Kies uw taal:
Nieuws 12 juni 2013 Door Dries Torreele

Liquidatieboni & nieuwe verlaagde roerende voorheffing (RV)

 • +20% RV vanaf het 2e jaar na de kapitaalsverhoging
 • +15% RV vanaf het 3e jaar na de kapitaalsverhoging

Voorwaarden:
 • +Het moet een inbreng in geld zijn;
 • +Verricht vanaf 1 juli 2013;
 • +M.b.t aandelen op naam;
 • +Die in volle eigendom vanaf de uitgifte tot de uitkering worden aangehouden.

Opgelet!: Er zijn ook een aantal antimisbruikbepalingen voorzien.

Liquidatieboni uitgekeerd vanaf 1 oktober 2014 worden uniform onderworpen aan een RV van 25%. Tot 1 oktober 2014 geldt echter een overgangsmaatregel:

 • +10% RV voor uitkeringen van belaste reserves, die ten laatste op 31/03/2013 goedgekeurd waren door de algemene vergadering op voorwaarde dat ze onmiddellijk na de uitkering worden geïncorporeerd in het kapitaal. Deze inbreng moet wel gebeuren gedurende het boekjaar afgesloten vóór 1 oktober 2014.
 • +Een kapitaalverlaging van deze geïncorporeerde reserves kan belastingvrij gebeuren vanaf het 5e of 9e jaar. Doet u dit vroeger, dan gelden de volgende tarieven:
  • +Voor een grote vennootschap:
   • +- 15% RV (eerste 4 jaar na inbreng);
   • +- 10% RV (tijdens het 5e en 6e jaar na inbreng);
   • +- 5% RV (tijdens het 7e en 8e jaar na inbreng).
  • +KMO:
   • +- 15% RV (eerste 2 jaar na inbreng);
   • +- 10% RV (tijdens het 3e jaar na inbreng);
   • +- 5% RV (tijdens het 4e jaar na inbreng).

Opgelet!: Wanneer uw vennootschap een positief boekhoudkundig resultaat heeft en wil genieten van deze maatregel, dan bestaat er een antimisbruikbepaling wanneer u in de loop van de 5 voorafgaande belastbare tijdperken dividenden heeft verleend of toegekend. Hierbij kan u dan onderworpen worden aan een afzonderlijke aanslag van 15%.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Dries Torreele
Dries Torreele