Kies uw taal:
Nieuws 8 januari 2014 Door Stephanie Vanmarcke

Kwartaalaangiften btw mogelijk tot 2.500.000 EUR

  • +jaaromzet, exclusief btw, voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan 2.500.000 EUR;
  • +jaaromzet, exclusief btw, niet meer bedraagt dan 250.000 EUR voor het geheel van de leveringen van:
    • +energieproducten bedoeld in artikel 415, §1 van de programmawet van 27 december 2004;
    • +toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;
    • +landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving.

Het drempelbedrag voor intracommunautaire leveringen werd opgeheven en vervangen door de bepaling die stelt dat wanneer een belastingplichtigen die maandelijks een btw-opgaven moet doen van zijn intracommunautaire handelingen, wordt uitgesloten van de indiening kwartaalaangiftes.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Stephanie Vanmarcke
Stephanie Vanmarcke