Kies uw taal:
Nieuws 6 februari 2014 Door Nikolas Vandelanotte

Bijkomende korting van 0,12 % op de bedrijfsvoorheffing voor KMO's

  • +Jaargemiddelde van het personeelsbestand : maximum 50;
  • +Jaaromzet (exclusief BTW) : maximum 7.300.000 euro;
  • +Balanstotaal : maximum 3.650.000 euro.

Indien een vennootschap verbonden is met andere vennootschappen, moeten deze criteria op geconsolideerde basis bekeken worden. Dit zijn trouwens dezelfde criteria die ook bepalen of een onderneming op fiscaal vlak als een KMO kan beschouwd worden.

Aangezien deze informatie niet zomaar beschikbaar is bij uw sociaal secretariaat, is het van belang hen te informeren dat u in aanmerking komt voor de toepassing van de bijkomende vrijstelling.

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Nikolas Vandelanotte