Kies uw taal:
Nieuws 26 mei 2021 Door Nico Demeyere

De impact van het coronavirus op transfer pricing

De impact van het coronavirus op transfer pricing

Zijn de toegekende rulings nog geldig?

Wat is de impact op intragroepstransacties?

Een voorbeeld: een overmachts- of prijsaanpassingsclausule kan ervoor zorgen dat kosten of verliezen als gevolg van corona op de andere verbonden partij worden afgeschoven. Onafhankelijke partijen zouden in dergelijke extreme omstandigheden wellicht opnieuw rond de tafel gaan zitten om de clausules te herbekijken of om nieuwe afspraken te maken zodat het evenwicht hersteld kan worden. Volgens de OESO is het bijgevolg aanvaardbaar dat verbonden partijen ook voor transferpricingdoeleinden aanpassingen kunnen doorvoeren.

Hoe zit het met verliezen en kosten veroorzaakt door corona?

Een voorbeeld: een distributeur verkoopt minder als gevolg van de coronacrisis. Als deze distributeur marktrisico’s draagt, zelfs al zijn ze beperkt, dan kan worden verdedigd dat de kosten als gevolg van de mindere verkoop opnieuw door de distributeur worden gedragen. Als de coronacrisis echter een impact heeft op een risico dat door de groep wordt gecontroleerd, dan kunnen we verwachten dat ook de overeenkomende kost op groepsniveau genomen zal worden. Uiteraard moet dit geval per geval onderzocht worden.  

Welke impact heeft corona op de documentatie?

Heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.
Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring. Indien u dit niet wil kan u uw vraag of aanvraag ook sturen naar contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Nico Demeyere
Nico Demeyere

Recente nieuwsberichten

Verrekening FBB op Franse dividenden: einde van de dubbele roerende voorheffing
Nieuws 23 juni 2021
Beleggers die Franse aandelen bezitten hielden slechts een fractie over van de dividenden die daaruit voortvloeiden, omdat ze zowel in Frankrijk (12,8%) als in België (30%) werden belast. Om deze dubbele belasting te vermijden voorziet het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in een verrekening van de Franse bronheffing. Dankzij deze specifieke bepaling moet België steeds een minimumverrekening van 15% van het nettobedrag toekennen. lees meer ...
Overdraagbaarheid investeringsaftrek in de vennootschapsbelasting verlengd naar twee jaar
Nieuws 11 juni 2021
Natuurlijke personen en kleine vennootschappen die bij de oprichting of uitbreiding van hun activiteiten een investering uitvoeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een investeringsaftrek. Naast de verhoogde investeringsaftrek van 25 procent als gevolg van de coronacrisis, werd nu ook de overdraagbaarheid voor investeringen in 2020 uitgebreid van 1 naar 2 jaar. lees meer ...
Transfer pricing: documentatieverplichting voor internationale groepen
Nieuws 4 juni 2021
Het seizoen van de jaarafsluitingen loopt stilaan op zijn eind. Voor groepen die zaken doen in het buitenland via een vaste inrichting of dochteronderneming, is het belangrijk om ook de documentatieregels rond transfer pricing op te volgen. In bijna alle landen is het namelijk aangeraden om transferpricingdocumentatie beschikbaar te stellen. Met de richtlijnen van de OESO in het achterhoofd, stelt u snel een correcte documentatie op. Maar wat betekent dat precies? lees meer ...