Kies uw taal:
Nieuws 25 februari 2021 Door Ellen Lampo en Roman Roobroeck

Subsidie voor investeringen in groene warmte en restwarmte. Komt u in aanmerking?

Subsidie voor investeringen in groene warmte en restwarmte. Komt u in aanmerking?

Welke installaties komen in aanmerking?

Groene warmte

  • +Biomassa;
  • +Grootschalige zonneboilers;
  • +Grootschalige warmtepompen;
  • +Boorgat-energie-opslag;
  • +Koude-warmteopslag.

Restwarmte en warmtenetten

  • +Installaties die proceswarmte herbenutten tot het invullen van de energiebehoefte van een ander proces;
  • +Installaties voor het op temperatuur houden van opgeslagen stoffen en/of het verwarmen van de (kantoor)gebouwen;
  • +Organic-Rankine-Cycle-installaties met een elektrisch vermogen van minstens 300 kW;
  • +Energie-efficiënte warmtenetten, waarvan minstens 50% warmte uit hernieuwbare energiebronnen en/of restwarmte gehaald wordt.

Voorwaarden

Subsidiebedrag

Groene warmte Restwarmte & warmtenetten
Kleine ondernemingen 65% 50%
Middelgrote ondernemingen 55% 40%
Grote ondernemingen 45% 30%
Andere aanvragers 65% 50%
Maximum totaal 1.000.000 EUR 2.000.000 EUR
Heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.
Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring. Indien u dit niet wil kan u uw vraag of aanvraag ook sturen naar contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Ellen Lampo
Ellen Lampo
Roman Roobroeck
Roman Roobroeck