Kies uw taal:
Nieuws 15 april 2020 Door Frederik Arnauw en Iris De Groote

Nood aan een strijdplan tegen corona? 4 tips

Een strijdplan tegen corona? 4 tips

Stel uw businessmodel in vraag

Breng uw werkkapitaalbehoefte voor de komende maanden in kaart

Maak een budget op voor de kosten, uitgaven en geplande investeringen

Probeer tekorten op te vangen

  • +Een afgewerkte jaarrekening van uw laatste boekjaar waardoor u kunt aantonen dat uw aanvraag kadert in het gemaakte budget en een gevolg is van de crisis (en dus niet dient om problemen uit het verleden te financieren).
  • +De tussentijdse cijfers van het lopende boekjaar.
  • +Een periodieke rapportering die onmiskenbaar is voor een goede bedrijfsleiding en waardoor banken een sterke interesse zullen tonen in hoe uw bedrijf het nu doet. Zo wordt meteen de impact van corona op uw onderneming duidelijk.
  • +Een cash forecast, gebudgetteerde balans en resultatenrekening die een beeld geven van de komende maanden en langer. Dit is nodig om de liquiditeitsbehoefte tot uiting te brengen en te zien welke richting uw bedrijf zal uitgaan.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Frederik Arnauw
Frederik Arnauw
Iris De Groote