Kies uw taal:
Nieuws 10 maart 2020 Door Ellen Lampo

Nieuwe oproep voor VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw

Nieuwe oproep voor VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw

Hoeveel bedraagt de steun?

Komt ik in aanmerking?

De voorwaarden

  • +U bent een individuele landbouwer of groep van landbouwers waarvan de landbouwactiviteit (kweken, opkweken of telen van landbouwproducten) de hoofdactiviteit is. 
  • +De maatschappelijke zetel of exploitatiezetel is gelegen in het Vlaams Gewest, alsook de investeringen.
  • +De landbouwer(s) houdt een bedrijfseconomische boekhouding of dubbele boekhouding bij.
  • +De investeringen mogen pas starten na de goedkeuring van de aanvraag.
  • +De uitvoeringstermijn is 3 jaar na goedkeuringsdatum van uw project

Tot wanneer kan ik mijn aanvraag indienen? 

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Ellen Lampo
Ellen Lampo