Kies uw taal:
Nieuws 17 januari 2020 Door Hannelore Durieu en Eva Vergote

Niet langer zomaar verlies verrekenen van uw buitenlandse vaste inrichting

Niet langer zomaar verlies verrekenen van uw buitenlandse vaste inrichting

Huidige wetgeving

Verstrenging

  • +verliezen bij de definitieve stopzetting van de activiteiten in een bepaalde lidstaat, waarbij er nog geen aftrek werd verleend voor deze verliezen in die lidstaat; én
  • +verliezen die bestaan wanneer de vennootschap geen activa meer bezit in een andere lidstaat en er nog geen aftrek werd verleend in die lidstaat m.b.t. die verliezen. 

Antimisbruikbepaling

Inwerkingtreding

Is uw groep hierop voorbereid?

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu
Eva Vergote
Eva Vergote