Kies uw taal:
Nieuws 23 september 2019 Door Nicolas Van Walleghem

Werkkapitaalbeheer: de sleutel tot succes

Werkkapitaalbeheer: de sleutel tot succes

Onderliggende elementen van het werkkapitaal

Kengetallen of maatstaven

 • +De current ratio (korte termijn vlottende activa/ korte termijn vlottende passiva) berekent of de vennootschap over genoeg middelen beschikt om de korte termijn verplichtingen te voldoen. 
 • + De acid test of de quick ratio is een variant op de current ratio waarbij er geen rekening wordt gehouden met de voorraad gezien deze activa als minder liquide worden beschouwd. De voorraadrotatie is sterk afhankelijk van de sector en de specifieke kenmerken van de vennootschap waardoor de liquiditeit van de voorraden sterk kan variëren. Het berekenen van deze ratio is vanzelfsprekend enkel relevant als de vennootschap over voorraden beschikt.
 • +Het netto bedrijfskapitaal bekijkt of de vennootschap nog over extra vrije middelen beschikt die kunnen worden aangewend voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het wordt berekend door de vlottende activa te verminderen met de vlottende passiva.

Optimalisatie van het werkkapitaal

Invloed van de bedrijfscultuur

Andere kengetallen en meetinstrumenten

Optimalisatie van de kascyclus

Conclusie

  Disclaimer
  Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
  Nicolas Van Walleghem
  Nicolas Van Walleghem