Kies uw taal:
Nieuws 3 juli 2019

Krijg steun voor het ontwikkelen van opleidingen in Artificiële intelligentie en Cybersecurity

Krijg steun voor het ontwikkelen van opleidingen in Artificiële intelligentie en Cybersecurity
  • + Onder artificiële intelligentie verstaat men ‘systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – in zekere mate zelfstandig – actie te ondernemen om specifieke doelstellingen te verwezenlijken’.  Subdisciplines als machine learning, deep learning, natural language processing, decision support systems, robotics, … worden daar ook toe gerekend.
  • + Voor cybersecurity kan men opleidingen ontwikkelen rond de technische implementatie, maar evengoed op het vlak van de strategische, ethische en juridische competenties die ermee gepaard gaan.

Subsidie

  • +85% subsidie 
  • +Maximum 200.000 euro
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.