Kies uw taal:
Nieuws 24 mei 2019 Door Evelien Callewaert en Karlien Van Melkebeek

Checklist: is uw bedrijf al GDPR-compliant? Doe de test!

Checklist: is uw bedrijf al GDPR-compliant? Doe de test!

STAP 1: Ga na of uw bedrijf persoonsgegevens verwerkt

STAP 2: Maak een register van verwerkingsactiviteiten op

STAP 3: Communiceer en zorg dat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen

STAP 4: Bepaal de wettelijke grondslag van de verwerkingsactiviteiten

  • +Toestemming
  • +Overeenkomst
  • +Wettelijke verplichting
  • +Vitaal belang
  • +Algemeen belang / Openbaar gezag
  • +Gerechtvaardigd belang

STAP 5: Zorg dat er, indien vereist, een expliciete toestemming is

STAP 6: Neem de nodige veiligheidsmaatregelen en meld datalekken tijdig

STAP 7: Bouw van bij de start gegevensbescherming in (DPIA)

STAP 8: Stel indien nodig een DPO aan

STAP 9: Hou rekening met de internationale uitwisseling van persoonsgegevens

STAP 10: Maak een verwerkersovereenkomst op

Niet zeker of uw bedrijf GDPR-compliant is of weet u niet goed hoe u de nodige policies, clausules, databeveiliging of andere zaken moet implementeren? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.
Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Evelien Callewaert
Evelien Callewaert
Karlien Van Melkebeek
Karlien Van Melkebeek